Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > POČASÍ - VÝSTRAHY

   VÝSTRAHA ČHMÚ

ZCZC 135
WOCZ65 OPIN 230855

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/91

Vydaná: úterý 23.10.2018 10:55  (08:55 UTC)

Na jev: VELMI SILNÝ VÍTR (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Středočeský:(BN,KH,)
       Pardubický
       Vysočina
       Jihomoravský:(BK,BM,BI,ZN,)
       od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 15:00

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,PB,RA,)
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Jihomoravský:(BV,HO,VY,)
       Zlínský
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 15:00

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Královéhradecký:(TU,)
       Liberecký:(JN,LB,SM,)
       od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 06:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, zvyšuje stupeň nebezpečí na velmi
silný vítr a přidává výstrahu před vydatným deštěm.

Mezi tlakovou níží nad Pobaltím a tlakovou výší nad Britskými ostrovy bude
nad střední Evropou zesilovat západní, postupně severozápadní proudění. V
něm bude přes naše území postupovat frontální systém.

Během úterý 23. 10. bude na našem území zesilovat západní vítr a postupně
se bude měnit na severozápadní. V noci na středu 24. 10. a ve středu ráno
bude vítr nejsilnější, v nárazech bude dosahovat rychlostí kolem 20 m/s (70
km/h), v oblasti Českomoravské vrchoviny, Pardubického kraje a západu
Jihomoravského kraje kolem 25 m/s (90 km/h). Na horách na severu očekáváme
nárazy větru kolem 30 m/s (110 km/h). Během středečního odpoledne vítr
zeslábne.

Na severozápadním návětří Jizerských hor a Krkonoš očekáváme vlivem
silnějšího větru vydatný déšť, do středečního rána může napršet kolem 50 mm.
Neočekáváme překročení stupňů povodňové aktivity, ale lokálně může dojít k
přechodnému rozvodnění malých toků a zatopení níže položených míst, sklepů
apod.

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:
-Před příchodem větru zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně
uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit
skleníky, stavební jeřáby apod.
-Nezdržovat se zejména v okolí starších budov, u kterých hrozí stržení
střešní krytiny (tašky, plechy), v blízkosti větších stromů a nechodit do
lesa. Je-li to možné, přečkat nejprudší nárazy větru v uzavřených
prostorách.
-Při řízení auta jet maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto
učinit neovladatelné. To platí i pro prázdné nákladní auto. Sledovat
dopravní zpravodajství.
-Na horách omezit vycházení a nevydávat se zejména do hřebenových partií.
Dodržovat pokyny Horské služby (
http://www.horskasluzba.cz).

Doporučení ke zmírnění následků jevů:
-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí
aquaplaningu.
-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody,
pozor na podemletí krajnic a mostů.

 


ZCZC 360
WOCZ65 OPIN 221000

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/82

Vydaná: středa 22.08.2018 12:00  (10:00 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Pro celou ČR
       od středy 22.08.2018 12:00  do pátku 24.08.2018 18:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský
       Zlínský:(KM,UH,ZL,)
       od středy 22.08.2018 12:00  do čtvrtka 23.08.2018 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Karlovarský
       Plzeňský
       Jihočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Vysočina
       Zlínský:(VS,)
       Olomoucký
       Moravskoslezský
       od čtvrtka 23.08.2018 12:00  do čtvrtka 23.08.2018 20:00

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Vysočina
       Jihomoravský:(BK,)
       Olomoucký:(JE,OL,PV,SU,)
       Moravskoslezský:(BR,)
       od čtvrtka 23.08.2018 12:00  do čtvrtka 23.08.2018 23:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 81, rozšiřuje časovou a územní
platnost varování před vysokými teplotami, zkracuje období platnosti rizika
vzniku a šíření požárů a přidává varování před silnými bouřkami.

Přes střední Evropu postupuje k severovýchodu tlaková výše, po jejíž zadní
straně bude na naše území proudit teplý vzduch od jihu. V noci na pátek
postoupí na naše území od západu zvlněná studená fronta.

Nejvyšší odpolední teploty budou v průběhu středy 22. 8. na jižní a
východní Moravě, během čtvrtka 23. 8. již na celém území v průměru
vystupovat na 30 až 34 °C, jen ojediněle výše.

V průběhu čtvrtečního odpoledne a večera se mohou v centrální části území
ojediněle vyskytnout silné bouřky, provázené zejména přívalovými srážkami s
krátkodobými úhrny kolem 30 mm, krupobitím a také přechodnými nárazy větru
kolem 20 m/s.

S ohledem k dlouhodobému teplému a suchému charakteru počasí nadále
přetrvává nebezpečí vzniku a šíření požárů. Teplé a suché počasí bude
přetrvávat do pátku 25. 8., kdy studená fronta od západu přinese
déletrvající ochlazení a plošně rozsáhlejší srážky, v jejichž důsledku
dojde k částečnému snížení rizika vzniku požárů.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením
zdraví při výskytu vysokých teplot:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení ke zmírnění následků jevů při výskytu silných bouřek:
-Přívalový déšť může ojediněle vést k zatopení níže položených míst, sklepů
apod.
-V přírodě vyhledat nižší polohy (ale pozor na jejich zatopení), nikoli v
blízkosti větších stromů, stožárů apod. Dávat pozor na možnost pádu drátů
elektrických vedení.
-Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo
upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).
-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými
předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.
-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů
zobrazených na stránkách ČHMÚ
www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého telefonu,
tabletu, apod.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
       ve spolupráci s VGHMÚř

       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1

ZCZC 872
WOCZ65 OPIN 010946

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/69

Vydaná: středa 01.08.2018 11:46  (09:46 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha do 600 m n.m.
       Středočeský do 600 m n.m.
       Plzeňský do 600 m n.m.
       Pardubický do 600 m n.m.
       Královéhradecký do 600 m n.m.
       Liberecký do 600 m n.m.
       Ústecký do 600 m n.m.
       od středy 01.08.2018 12:00  do odvolání

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský do 600 m n.m.
       od čtvrtka 02.08.2018 10:00  do odvolání

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Plzeňský:(PM,PS,RO,)
       Pardubický
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Jihomoravský
       Zlínský:(KM,UH,ZL,)
       Olomoucký:(OL,PV,PR,)
       od středy 01.08.2018 12:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Karlovarský do 600 m n.m.
       Jihočeský do 600 m n.m.
       Vysočina do 600 m n.m.
       Zlínský do 600 m n.m.
       Olomoucký do 600 m n.m.
       Moravskoslezský do 600 m n.m.
       od středy 01.08.2018 12:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský do 600 m n.m.
       od středy 01.08.2018 12:00  do čtvrtka 02.08.2018 10:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, rozšiřuje územní platnost
výstrahy před nebezpečím požárů a upřesňuje územní a časovou platnost
výstrahy před vysokými teplotami.

V oblasti vyššího tlaku vzduchu nad střední Evropou se bude nadále udržovat
velmi teplý vzduch.

Kvůli dlouhotrvajícímu velmi teplému a suchému počasí přetrvává na většině
území ČR nebezpečí vzniku požárů. Vysoké riziko je zejména v severní
polovině Čech a na jižní Moravě.

V nejbližších dnech budou odpolední teploty na většině území ČR vystupovat
na 31 až 35 °C, v nižších polohách místy až na 37 °C. Zmírnění veder se
očekává začátkem příštího týdne (6.-7. srpna).

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šopko
       ve spolupráci s VGHMÚř

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1

 

 

ZCZC 244
WOCZ65 OPIN 310900

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/68

Vydaná: úterý 31.07.2018 11:00  (09:00 UTC)

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha do 600 m n.m.
       Středočeský do 600 m n.m.
       Plzeňský do 600 m n.m.
       Pardubický do 600 m n.m.
       Královéhradecký do 600 m n.m.
       Liberecký do 600 m n.m.
       Ústecký do 600 m n.m.
       Jihomoravský do 600 m n.m.
       od úterý 31.07.2018 12:00  do středy 01.08.2018 20:00

Na jev: VELMI VYSOKÉ TEPLOTY  (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Olomoucký do 600 m n.m.
       od středy 01.08.2018 12:00  do středy 01.08.2018 20:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Pardubický
       Královéhradecký
       Liberecký
       Ústecký
       Jihomoravský
       od úterý 31.07.2018 11:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Karlovarský do 600 m n.m.
       Jihočeský do 600 m n.m.
       Vysočina do 600 m n.m.
       Zlínský do 600 m n.m.
       Moravskoslezský do 600 m n.m.
       od úterý 31.07.2018 12:00  do středy 01.08.2018 20:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Olomoucký do 600 m n.m.
       od úterý 31.07.2018 12:00  do středy 01.08.2018 12:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha do 600 m n.m.
       Středočeský do 600 m n.m.
       Pardubický do 600 m n.m.
       Královéhradecký do 600 m n.m.
       Liberecký do 600 m n.m.
       Ústecký do 600 m n.m.
       Jihomoravský do 600 m n.m.
       Olomoucký do 600 m n.m.
       od středy 01.08.2018 20:00  do odvolání
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, upravuje územní a časovou
platnost varování před nebezpečím požárů a před vysokými teplotami.

Nad střední Evropou se udržuje nevýrazná oblast vyššího tlaku  vyplněná
velmi teplým vzduchem.

Kvůli dlouhotrvajícímu teplému a suchému počasí přetrvává v  ČR nebezpečí
požárů. Vysoké riziko je zejména v severní polovině Čech a na  jižní Moravě.
V dalších dnech se bude pravděpodobně rozšiřovat území její  platnosti.

V následujících dnech budou nejvyšší odpolední teploty na většině území nad
31 °C. Dnes (úterý 31.7.) a ve středu (1.8.) budou místy překračovat i 34
°C. V dalších dnech budeme i výstrahu na velmi vysoké teploty upřesňovat,
případně prodlužovat.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a
nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Odstrčilová
       ve spolupráci s VGHMÚř

       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1


Distribuce: CZ
CZ (tyto kraje byly ve zprávě, která byla zrušena)

ZCZC 527
WOCZ65 OPIN 260910

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/65

Vydaná: čtvrtek 26.07.2018 11:10  (09:10 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,RA,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od čtvrtka 26.07.2018 11:30  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,RA,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od čtvrtka 26.07.2018 12:00  do soboty 28.07.2018 18:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský
       od soboty 28.07.2018 12:00  do soboty 28.07.2018 18:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 64, prodlužuje časovou platnost
a rozšiřuje území varování před vysokými teplotami.

Nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné tlakové pole.

V období od čtvrtka (26.7.) do soboty (28.7.) budou nejvyšší teploty ve
středních a severozápadních Čechách vystupovat na 30 až 33 °C. V sobotu
odpoledne očekáváme teploty nad 31 °C také jižní Moravě.

V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí přetrvává na
našem území nebezpečí požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a
severozápadních Čechách. Předpokládané přeháňky a bouřky, které se mohou v
následujících dnech vyskytnout, budou lokálního charakteru a situaci v
postižených oblastech nezlepší.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením
zdraví:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci nápojů.
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
       ve spolupráci s VGHMÚř

       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.

ZCZC 410
WOCZ65 OPIN 240959

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/64

Vydaná: úterý 24.07.2018 11:59  (09:59 UTC)

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(KL,ME,MB,NB,PV,PZ,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od úterý 24.07.2018 12:00  do čtvrtka 26.07.2018 18:00

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský:(BE,KL,KO,ME,MB,NB,PV,PZ,RA,)
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od úterý 24.07.2018 12:00  do odvolání

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Jihomoravský:(BM,BI,)
       od úterý 24.07.2018 12:00  do úterý 24.07.2018 18:00

Na jev: VYSOKÉ TEPLOTY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Plzeňský:(PM,)
       od středy 25.07.2018 12:00  do středy 25.07.2018 18:00
S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu č. 63, rozšiřuje ji o varování
před vysokými teplotami a upravuje území rizika vzniku požárů.

Nad střední Evropou se bude udržovat nevýrazné tlakové pole.

V teplém vzduchu budou od úterý (24.7.) do čtvrtka (26.7.) vystupovat
nejvyšší denní teploty v severozápadní části Čech a přechodně také v
některých metropolích na 29 až 33 °C. Od čtvrtka k nám začne od východu
pronikat vlhčí a labilnější vzduch, který vzestup teplot nad 31 °C zastaví,
zároveň bude vzrůstat pravděpodobnost výskytu bouřek, jejichž rizikovost
budeme v následujících dnech upřesňovat.     V důsledku dlouhotrvajícího
teplého a převážně suchého počasí přetrvává na  našem území nebezpečí
požárů. Vysoké riziko je zejména ve středních a severozápadních Čechách.
Přeháňky a bouřky, které se mohou v následujících dnech vyskytnout, budou
jen lokální a situaci v postižených oblastech nezlepší.

Doporučení k eliminaci přehřátí a dehydratace organismu s možným poškozením
zdraví v důsledku vysokých teplot:
-Omezit tělesnou zátěž a nepobývat na přímém slunci v poledních a
odpoledních hodinách.
-Nenechávat děti, ale i zvířata, na přímém slunci, zejména ve stojících
automobilech.
-Zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů bez kofeinu,
přednostně neperlivých, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami.
-Při pobytu na přímém slunci používat ochranné prostředky (krémy s vysokým
UV filtrem, sluneční brýle, pokrývku hlavy).
-Věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, nemocným a starším občanům.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
nekouřit, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné
vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které byly vydány k déletrvajícímu
suchu a nebezpečí vzniku požárů.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.
-V oblastech se zaschlou vegetací a v blízkosti polí s obilím, včetně
posekaných polí s ležící slámou, dbát zvýšené pozornosti při pohybu
zemědělské mechanizace a automobilové dopravy.
-Při probíhajících žních se zemědělcům doporučuje dohodnout se s
profesionálními nebo dobrovolnými hasiči o aktivních hlídkách se základní
hasičskou technikou u pole.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Josef Hanzlík
       ve spolupráci s VGHMÚř

       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1

ZCZC 780
WOCZ65 OPIN 230811

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

Číslo:  PVI_2018/63

Vydaná: pondělí 23.07.2018 10:11  (08:11 UTC)

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
       Praha
       Středočeský
       Liberecký:(CL,)
       Ústecký
       od pondělí 23.07.2018 12:00  do odvolání


Od západu bude do střední Evropy zasahovat oblast vyššího tlaku vzduchu,
postupně se nad naším územím vytvoří nevýrazné tlakové pole.

V důsledku dlouhotrvajícího teplého a převážně suchého počasí vzrostlo na
našem území nebezpečí požárů. Vysoké riziko je v oblasti středních Čech,
Prahy, Ústeckého kraje a Českolipska. Přeháňky a bouřky, které se mohou v
následujících dnech vyskytnout, budou jen lokální, a proto situaci
výrazněji nezlepší.

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:
-V lesích, ale i jinde v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu,
neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné
zdroje otevřeného ohně.
-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí
vzniku požárů mohou být vydány.
-Dbát na úsporné hospodaření s vodou.
-Být si vědom toho, že požáry mohou vzniknout i při úderu bleskem.Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová
       ve spolupráci s VGHMÚř

       
http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.
html?layout=1

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

Virtuální prohlídka

 prohlidka_logo.png


Hýskov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz


http://www.czechpoint.cz/web/
banner_01.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

173484