Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odpady

Odpady

Odpady

Jak v obci třídíme odpad?

 po obci naleznete barevné kontejnery, do kterých můžete ukládat následující odpad:

                               PAPÍR                                                                                                                          SKLO                                          

                         modrý kontejner                                                                                                          zelený kontejner

PAPÍRSKLO

TEXTIL

2 x před OÚ Hýskov, 1 x Náměstí 5. května

 

dále třídíme :

PLASTY 

DO ŽLUTÝCH PYTLŮ                       

OÚ poskytuje žluté pytle (240 l) fyzickým osobám přihlášených v obci k trvalému pobytu zdarma, a to následovně:

1 člen domácnosti – 2 ks, 2 členové v domácnosti – 4 ks, 3 členové v domácnosti – 6 ks, 4 a více členů v domácnosti – 8 ks. Nad rámec uvedeného počtu lze pytle na plasty zakoupit v kanceláři OÚ Hýskov nebo ve Spolkovém a informačním centru Hýskov. Pytel stojí 50,- Kč  Pytle jsou sváženy pravidelně každý první a třetí čtvrtek v měsíci. Pytle vyndávejte před dům včas (nejlépe večer před dnem svozu) a na viditelné místo.
pytel plast

 

KOVY

DO ČERVENÝCH PYTLŮ

Na drobnější kovy (plechovky od nápojů, konzervy, kovová víčka apod.) jsou pro občany k dispozici zdarma červené pytle (po jejich naplnění lze objednat odvoz u technických pracovníků OÚ Hýskov nebo tyto pytle odvézt na sběrné místo v obci (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E).

V případě objemnějších kovů, které se nevejdou do pytlů můžete dovézt na sběrné místo nebo můžete podpořit FK Hýskov, který každoročně vyhlašuje sběr železa po obci. Termín je vždy v předstihu avizován.

 

ELEKTROODPAD

drobný elektroodpad můžete donést do kontejneru umístěném v budově OÚ nebo na sběrné místo (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E)

 

BIO-ODPAD

pokud vlastníte v rámci získané dotace hnědou popelnici na bio-odpad,svozy probíhají 1 x měsíčně v období jaro až podzim, tzn. celkem 6 svozů ročně. (paušální taxa)

Další možností je odvoz/dovoz bio-odpadu do velkoobjemového kontejneru na sběrném místě (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E). Po dohodě mohou odvézt pracovníci obce - tel : 721 105 352

BIO-ODPAD

 

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ve spolupráci s AVE Beroun s.r.o. je 2 x ročně (na jaře a na podzim) pořádán organizovaný sběr. Zde je možnost za poplatek zlikvidovat např. starý nábytek, koberce, nadrozměrné plastové nádoby, vyschlé barvy a nátěrové hmoty, pneumatiky apod. Sběr probíhá na sběrném místě  (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E).

 

OSTATNÍ

prošlé léky - odebírají bezplatně všechny lékárny

stavební odpad - tento odpad je možné odvézt na skládku Halda Jarov prostřednictvím firmy KD TRANS – tel: 311 637 522

použité baterie - můžete donést na OÚ (podatelna)

použitý rostlinný olej - můžete odvézt v uzavřené PET lahvi každé pondělí na sběrné místo

 

Směsný komunální odpad

Po vytřídění všech využitelných složek odpadu se tento odpad ukládá do popelové nádoby. Jeden vývoz stojí 70,- Kč a probíhá každé úterý. Všichni fyzické i právnické osoby musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu odpadu buď s OÚ Hýskov nebo Ave Beroun s.r.o.. Platíte pouze to, co skutečně vyvezete.

OBECNÍ ÚŘAD HÝSKOV DĚKUJE VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ TŘÍDÍ ODPAD

Třiďte odpad

 

Pro více informací ohledně odpadů, poplatků za TKO atd. kontaktujte:
paní Pavláskovou na tel. 722 949 983 nebo na e-mail: poplatky@obechyskov.cz