Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > Odpady - systém třídění, informace

Odpady - systém třídění, informace

2018

Termíny svozu BRK ( biologicky rozložitelný odpad) v letošním roce :

5.4.

3.6.

7.6.

5.7.

2.8.

6.9.

4.10.

1.11

Jde o každý první čtvrtek v měsíci. Popelnici vyndávejte před dům v předvečer svozu .

 

KAM S ODPADY

Na základě dotazů nově přistěhovaných občanů, jak správně třídit odpady v naší obci, níže uvádíme podrobný návod :

Sklo – třídíme do kontejnerů na sklo, které jsou rozmístěny po celé obci, celkem je zde 15 sběrných míst.

Do zeleného kontejneru patří barevné sklo, například lahve od vína, alkoholických

i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.

Vhodit do kontejneru na sklo můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla.

Plasty – třídíme do plastových 240 l žlutých pytlů. Patří sem fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků (Tetra pack).

Zastupitelstvo obce Hýskov odsouhlasilo v prosinci 2016 poskytování těchto žlutých pytlů na plasty fyzickým osobám přihlášených v obci k trvalému pobytu zdarma, a to následovně:

1 člen domácnosti – 2 ks, 2 členové v domácnosti – 4 ks, 3 členové v domácnosti – 6 ks a 4 více členů v domácnosti – 8 ks. Nad rámec uvedeného počtu lze pytle na plasty zakoupit v kanceláři Oú Hýskov nebo ve Spolkovém a informačním centru Hýskov. Pytel stojí 30,- Kč (cena pytle od TS Beroun je 46,- Kč, Obec ho tedy dotuje 16,- Kč). Pytle jsou sváženy pravidelně každý první a třetí čtvrtek v měsíci. Pytle vyndávejte před dům včas (nejlépe večer před dnem svozu) a na viditelné místo.

 

Papír – na 12 místech v obci jsou rozmístěny modré kontejnery na papír. Do těchto kontejnerů patří: kancelářský papír, sešity, noviny, časopisy, reklamní letáky, krabice

a kartony. Do kontejnerů jsou bohužel často vhazovány nerozložené krabice a nadrozměrné kartony a tím bývají kontejnery okamžitě zaplněny. Následně tedy občané „ukládají“ další papír vedle nich. V případě deště je papír rozmočen a dále je tedy nepoužitelný. Tímto tedy žádáme občany, aby v případě, že mají větší množství papíru nebo kartonů, tento odvezli rovnou k obecním garážím v areálu firmy SAVAS, kde ho pracovníci Oú Hýskov uskladní.

Do kontejneru nepatří: voskový a uhlový papír, mokrý, mastný a znečištěný papír, obaly ze směsi papíru a hliníku (Tetra pack).

Směsný komunální odpad – na zbytkový komunální odpad lze použít popelové nádoby nebo černé pytle. Svozy TKO probíhají pravidelně každé úterý (bez ohledu na státní svátky),

1 vývoz popelové nádoby o objemu 120 l stojí 60,- Kč. Černý pytel s plombou o objemu

70 litrů, lze zakoupit v kanceláři OÚ Hýskov za cenu 50,- Kč a sváží se taktéž v úterý.

Kovy – v areálu firmy SAVAS u obecních garáží je umístěn velkoobjemový kontejner na kovy, do kterého lze kdykoli ukládat kovový odpad. Na drobnější kovy (plechovky od nápojů, konzervy, kovová víčka apod.) jsou pro občany k dispozici zdarma červené pytle (po jejich naplnění lze objednat odvoz u technických pracovníků Oú Hýskov nebo lze tyto pytle zanechat přímo u obecních garáží.

Dále je zde možnost podpořit FK Hýskov, který každoročně vyhlašuje sběr železa po obci. Termín je vždy v předstihu avizován.

Elektroodpad – kontejnery na drobný elektroodpad jsou umístěny ve vestibulu budovy Oú.

Větší kusy (lednice, mrazáky, televizory, PC, vysavače apod.) lze průběžně odvážet k obecním garážím v areálu firmy SAVAS (po domluvě s technickými pracovníky Oú Hýskov – p. Jirava, p. Cajthaml – mob.: 721 105 352).

Nebezpečný a velkoobjemový odpad – ve spolupráci s Technickými službami Beroun (nyní AVE Beroun s.r.o.) je 2 x ročně na jaře a na podzim pořádán organizovaný sběr. Zde je možnost za poplatek zlikvidovat např. starý nábytek, koberce, nadrozměrné plastové nádoby, vyschlé barvy a nátěrové hmoty, pneumatiky apod. Sběr probíhá rovněž u obecních garáží v areálu firmy SAVAS.

 Bioodpad – v rámci získané dotace v roce 2012 bylo nakoupeno cca 200 kompostérů. Ty byly následně předány občanům, kteří se při dotazníkové akci o kompostéry přihlásili. Ze získané dotace bylo v roce 2016 pořízeno dalších 50 ks kompostérů, o které byl také projeven z řad občanů velký zájem. Nyní nabízí Oú ve spolupráci s Technickými službami Beroun (AVE Beroun) občanům novou službu - a to svoz bioodpadu. Svozy probíhají 1 x měsíčně v období jaro až podzim, tzn. celkem 6 svozů ročně. Nádoba o objemu 240 l je po dobu 5 let (doba udržitelnosti projektu) bezplatně zapůjčena občanům k užívání, a poté bude odprodána za zůstatkovou hodnotu do jejich vlastnictví. Platí se pouze cena svozu, a to 85,- Kč /svoz.

Další možností je odvoz bioodpadu do velkoobjemového kontejneru, který je umístěn u obecních garáží v areálu firmy Savas – za poplatek a po domluvě s technickými pracovníky Oú Hýskov.

 Oděvy, obuv – před budovou obecního úřadu jsou umístěny 2 kontejnery na sběr oděvů, textilu a obuvi. Uvedené věci vhazujte do kontejnerů v igelitových pytlích či taškách.

V případě zájmu bývá 1 x ročně vyhlášena sbírka pro Diakonii Broumov – čisté a nepoškozené. A protože se občas z řad řádných třídičů objeví dotazy na třídění některých obalů a dalších výrobků z domácnosti, zde je návod:

 SÁČKY OD VYBRANÝCH CHIPSŮ

PLASTY. Ačkoli u některých chipsů vnitřek obalu vypadá, že je potažený hliníkem, symbol trojúhelníku s nápisem PP5 vám říká, že sáček patří do plastu.

VANIČKA OD MASA S LÁTKOU ČI PLASTEM

Opláchnutou vaničku dejte do plastů, znečištěná patří do směsného odpadu, stejně jako vnitřní podložka, která je prosáklá biologickým odpadem.

 KARTÁČEK NA ZUBY, ŠTĚTKA NA TOALETU

Pokud je předmět hodně znečištěný, patří do směsného odpadu. Jinak je to plast.

 ZRCADLO

SMĚSNÝ ODPAD. Větší kusy odvezte rovnou do sběrného dvora.

 DĚTSKÉ PLENY

SMĚSNÝ ODPAD. Stejně tak vhazujte do komunálního odpadu i použité papírové kapesníčky a dámské hygienické potřeby.

 LÁHVE POTAŽENÉ FÓLIÍ

SKLO. Fólii odstraňovat nemusíte. Jedná se například o láhve typu Rychlé špunty.

 FLAKON OD PARFÉMU S KOVOVÝMI ČÁSTMI

SKLO. Drobné částečky kovu pro další recyklaci nevadí. Podobně je to s kovovými uzávěry u lahví s alkoholem.

 DVD

Obal patří do plastu, vlastní DVD do sběrného dvora.

 HOUBIČKA NA MYTÍ

SMĚSNÝ ODPAD. Houbičky na mytí nádobí jsou znečištěné, a proto patří do směsného odpadu.

 TUBA OD ZUBNÍ PASTY

SMĚSNÝ ODPAD. Tuby mohou obsahovat hliníkovou vrstvu, navíc ve většině z nich zůstává pasta.

 NÁDOBA NA TEKUTÉ MÝDLO

PLAST. Nejedná se o nebezpečný odpad. Případné kovové pružinky dalšímu zpracování nevadí.

 GUMOVÉ RUKAVICE

SMĚSNÝ ODPAD. Výrobky z gumy, jako jsou rukavice nebo zahradní hadice, vyhoďte do klasické popelnice.

 LÁHEV OD OLEJE

Plastová vymytá láhev patří do plastu. Nevymytá do směsného odpadu. U oleje ve skle platí stejná pravidla.

Pokud ji vymyjete, patří do skla.

 PAPÍROVÁ OBÁLKA S FÓLIOVÝM OKÉNKEM

PAPÍR. Tyto obálky můžete v klidu hodit do papíru i s fóliovým okénkem.

 KLASICKÁ ŽÁROVKA - SMĚSNÝ ODPAD. To platí pro reflektorové i halogenové žárovky. Zářivky, LED diody nebo výbojky patří do místa zpětného odběru.

 KERAMIKA

Stačila vteřina a váš oblíbený hrníček je na kousky. Trocha nadávek, špetka nostalgie a teď zamyšlení – dát ho do směsného odpadu, nebo do skla? Tentokrát vítězí směsný odpad. Keramika do skla zkrátka nepatří.

 PVC A MOLITAN

Třetí nejpoužívanější umělá hmota na naší planetě, polyvinylchlorid (PVC), je brán jako další z velké rodiny plastových výrobků. Znělo by proto logicky, že ho můžete vytřídit do plastů. Opak je však pravdou. Molitan, respektive polyuretan, je na tom stejně. Ani ten do žlutého pytle nepatří.

 Zdroj: EKOKOM http://www.jaktridit.cz/priroda/

 

Čím větší množství vytříděného odpadu bude z naší obce odevzdáno, tím větší odměny budou Obci vypočítány. V posledních letech se roční odměny z EKOKOM pohybují kolem 150 tis. Kč. Tato částka je použita např. na nákup nových kontejnerů, na pokrytí nákladů na likvidaci černých skládek, na nákup pytlů na třídění odpadu apod. Tyto finanční prostředky jsou vždy využity v odpadovém hospodářství obce. Obec se dlouhodobě potýká s odkládáním a odhazováním různého nevytříděného odpadu mimo stanovený systém. Někteří občané mají pocit, že když svůj odpad takto „zlikvidují“, tak ušetří čas i peníze. To možná ano, ale tento odpad pak následně musí zlikvidovat Obec a na to je třeba vynaložit určité finanční prostředky. Ty prostředky, které by jinak mohly být využity například na nákup žlutých pytlů a rozdání jejich většího množství občanům zdarma. Takže tito občané neokrádají jen Obec a ostatní spoluobčany, ale i sami sebe. Toto „odkládání“ odpadu např. ke kontejnerům je zpočátku běžné v nových lokalitách, kde jsou lidé zvyklí z předchozího bydliště na paušál v rámci kterého jim bylo svezeno vše, co vyhodili ke kontejnerům a jejich okolí. Často se nově přistěhovaní občané po tomto způsobu likvidace odpadu shánějí i v naší obci a některým trvá delší dobu, než pochopí a přijmou způsob, který je zde nastaven.

Pro vytrvalé zastánce „paušálu“ tedy na vysvětlenou, jaký je rozdíl mezi paušálním poplatkem a systémem stanoveným v naší obci:

V rámci paušálu jsou do jedné částky zahrnuty veškeré náklady na svoz a likvidaci všech druhů odpadů odvezených z obce či města. To znamená, že jsou zde napočítány náklady na týdenní odvozy komunálního odpadu, týdenní vývozy kontejnerů na sklo, papír, plasty, bioodpad, ale i dalšího ke kontejnerům (nebo mimo) odloženého odpadu. Částka se pohybuje v rozpětí 500,- až 1000,- Kč na osobu/rok. Tzn. že za 4 člennou rodinu bude částka 2000.- Kč – až 4.000,- Kč. Občas se na některých školeních téma odpadů otevře a z diskuse vyplyne, že většina měst a obcí již od „paušálu“ ustupuje, neboť vybraná částka od občanů na pokrytí nákladů na likvidaci odpadů nestačí, a Obec pak stejně ještě velkou část doplácí. Navíc oproti dnešnímu trendu nemají občané motivaci třídit a veškerý nevytříděný odpad z popelnice skončí na skládce na jedné hromadě L. 

Systém třídění odpadu stanovený OZV č. 1/2008 obce Hýskov.

Jak je uvedeno výše, po obci jsou rozmístěny kontejnery na sklo a papír. Na tříděný plast lze získat žluté pytle zdarma nebo za poplatek 30,- Kč. Po vytřídění všech komodit (viz. rozpis výše) zůstane pak k vyhození do popelnice opravdu minimum odpadu. Za vývoz 1 naplněné popelnice zaplatí občan 60,- Kč a zaplatí pouze tolik vývozů, kolik jich skutečně proběhlo.

Z evidencí počtu vývozů TKO u jednotlivých domácností lze snadno zjistit, že převážná většina občanů opravdu dobře třídí, neboť nejen že šetří a chrání životní prostředí, ale hlavně si šetří své peníze. Několikrát jsme se v kanceláři OÚ setkali s uznáním původně zatvrzelých netřídičů, kteří si přišli pro žluté pytle, že „takto je to fakt dobrý“ J.

Jejich počáteční tvrzení „proč bych třídil a lítal někde ke kontejnerům, když to stejně musím zaplatit?“ se po nějaké době změnilo na „takhle sice taky lítám ke kontejnerům, ale ušetřím, protože mi toho do popelnice moc nezbude!J

Tak co je tedy lepší…….? Na to si každý musí odpovědět sám….!

 Chtěli bychom upozornit, že každé uložení odpadu mimo stanovená místa a mimo nádoby k tomu určené, je považováno za založení černé skládky a může být pokutováno dle příslušného zákona. V této souvislosti upozorňujeme, že v obci Hýskov jsou rozmístěny fotopasti pomocí kterých bylo již několik občanů při zakládání černé skládky odhaleno. Ale ony to nejsou jen fotopasti, kdo se podílí na odhalování „hříšníků“, ale i občané, kteří si všímají toho, co kolem nich děje. A věřte, že to nejsou senzace chtiví občané. Jsou jen ti, kterým vadí, že se při procházce po obci nemohou potěšit pohledem na krásnou přírodu, ale do očí je bijí igelitky s odpadem válející se ve škarpách, pneumatiky „schované“ za keři atd, atd. A co je velmi zajímavé, že takto nám tu vesnici většinou „zkrášlují“ lidé, kteří mají své obydlí vyšperkované tak, že by mohlo zdobit titulní stránku časopisu o krásném bydlení . Ovšem co mají za plotem, to už se jich zřejmě netýká!! L

Mimo jiné je to i velká neúcta k technickým pracovníkům obce, kteří místo aby se soustředili na nové projekty zkrášlující obec, tak neustále likvidují černé skládky a uklízí po celé obci poházený odpad. Volalo se zde po odpadkových koších – nainstalovalo se jich po obci 20.

A s jakým úspěchem?? Papíry jsou po obci stejně poházené, a to i v okolí košů. A rozhodně ne proto, že by byly přeplněné !!! Totéž bychom mohli napsat o koších na psí exkrementy. Hádejte, kde je exkrementů nejvíce??? Ano, v jejich okolí! L

 V této souvislosti je nutné uvést další příklad:

Na místním hřbitově bylo rozmístěno 9 kompostérů. Kromě nich jsou zde dva kovové kontejnery na vytříděný odpad, popelnice na plasty a před hřbitovem kontejnery na sklo. Všechny tyto nádoby byly viditelně označeny, na jakou složku odpadu jsou určeny. Myslím, že všichni víme, co lze vhodit do kompostéru. Odkvetlé květiny s hlínou i bez hlíny, zeminu ze sadby, vypletou trávu apod. Zkrátka bioodpad. Tak jak je tedy možné, že převážná část obsahu těchto kompostérů, byly plastové obaly od svíček, květináče, umělé plastové květiny, sklenice, rozbité skleněné a keramické vázy apod. Obzvláště, pokud vedle nich jsou právě na tyto složky odpadu k tomu určené nádoby!!?? To si i doma do kompostérů hází pozůstalí plastové láhve od limonád, sklenici od kečupu nebo rozbitý talíř?? To asi těžko!!! A tak se rozplynula představa o krásném, zralém kompostu, který by mohli občané využívat při obhospodařování svých hrobů a kompostéry jsou pryč!! Ony totiž nebyly bezedné, a tak bylo jednou za čas potřeba z nich komodity, které tam nepatří „vyhrabat“ a roztřídit. A vzhledem k hrozícímu nebezpečí minimálně rozříznuté ruky je myslím, celkem pochopitelné, že byly odvezeny.

No, a takto bychom mohli uvádět příklady dále a dále. Přes pálení odpadu, přes parkování, tam, kde je zrovna místo, přes zanášení volných pozemků listím a posekanou trávou ze zahrad občanů, po volně se pohybující psy …...

 Je prostě na každém z nás, jak to bude v naší obci vypadat, jak se budeme chovat k životnímu prostředí, v jakém prostředí budou vyrůstat naše děti a vnoučata!

 

                                                                                                          Pracovníci OÚ Hýskov

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

PROJEKT :  třídění odpadu v Hýskově

reg, číslo :  CZ.05.-3.29/0.0/15_005/0000534

 

Informace o projektu.pdf

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V obci Hýskov je stanoven následující systém likvidace odpadů, který schválilo Zastupitelstvo obce Hýskov dne 12.12.2016. V obci není stanoven paušální poplatek, občané zaplatí pouze za skutečně vyprodukovaný a vytříděný odpad !

Systém a ceny za svoz a zneškodňování komunálního odpadu byly stanoveny v následující výši:

Zbytkový vytříděný odpad v popelových nádobách a kontejnerech, který je svážen s četností 52 svozů ročně systémem používání čárového kódu:

Poplatek :

Černý pytel o objemu 70l ……. 1 ks                     ………….           50,- Kč

Popelnice o objemu 110 l ……. 1 svoz                  …………..         60,- Kč

 

  • Separované odpady:

 

Plasty jsou separovány fyzickými i právnickými osobami do speciálních pytlů žluté barvy s logem. S platností od 1.1. 2017 jsou plasty sváženy 2x měsíčně, a to vždy 1. a 3. čtvrtek v měsíci.

Žluté pytle budou poskytovány fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci zdarma, dle následujícího rozpisu (dle počtu členů domácnosti):

 

1 člen domácnosti :                 2 ks/rok

2 členové domácnosti :           4 ks/rok

3 členové domácnosti :           6 ks/rok

4 a více členů v domácnosti :  8 ks /rok

 

Nad rámec uvedených limitů a v případě potřeby je možné další pytle zakoupit za cenu

30,- Kč včetně odvozu.

 

Papír je separován do 10 ks modrých kontejnerů rozmístěných po obci nebo do sběrného místa obce Hýskov za KD Hýskov v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Ukládání není zpoplatněno. S platností od 1.1 .2017 je četnost svozů 1x týdně

 

Sklo – ukládání separovaného odpadu – skla je možné do 23 ks kontejnerů, rozmístěných po obci. Ukládání není zpoplatněno. Četnost svozů 1 x měsíčně

 

Kovy – ukládání separovaného kovového odpadu je možné ve sběrném místě obce Hýskov za KD Hýskov v areálu firmy SAVAS spol.s r.o. - průběžně po celý rok, nebo do plastových pytlů červené barvy, které jsou zdarma k odebrání v kanceláři OÚ Hýskov. Ukládání není zpoplatněno

 

Elektroodpad – ukládání separovaného elektroodpadu je možné celoročně ve sběrném místě obce Hýskov za KD Hýskov v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Ukládání není zpoplatněno

 

Bioodpad – je separován fyzickými osobami do kompostérů, nebo do popelnic hnědé barvy             o objemu 240 l. Bioodpad v hnědých nádobách bude svážen v letošním roce v období květen - listopad s četností 1x za měsíc. Cena jednoho svozu je 85,- Kč bez DPH. Podmínkou je minimální počet 50 ks svážených popelnic v obci.

Odvoz bude placen předem paušálním poplatkem!

Ukládání trávy a dalšího bioodpadu je možné za poplatek 100,- Kč do sběrného místa OÚ Hýskov ( za KD v areálu firmy SAVAS), a to v pondělí od 16:00 – 17:30 hodin.

 Bioodpad je zakázáno ukládat na libovolná místa v obci (např. ve směru od červeného křížku ke Kovářově rokli)

Proč se do systému zapojit? Biologicky rozložitelný odpad tvoří v současnosti až 40 % komunálního odpadu. Odděleným sběrem umožníte jeho další využití. Odpadnou kaž­doroční starosti kam s padanými jablky, listím a trávou. Na odpad jsou k dispozici hnědé popelnice o objemu 240 litrů. Kompostování je levnější než sklád­kování a není zatíženo  rostoucími zákonnými poplatky za uložení odpadu na skládku.

 

Velkoobjemový odpad – sběr je vyhlášen a proveden 2 x ročně ve sběrném místě obce Hýskov  areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Uložení je zpoplatněno dle stanoveného ceníku.

Nebezpečný odpad- sběr je vyhlášen a proveden 2 x ročně ve sběrném místě obce Hýskov v areálu firmy SAVAS spol. s r.o. Uložení je částečně zpoplatněno dle stanoveného ceníku

 

Textil – ukládání separovaného odpadu je možné celoročně do kontejneru bílé a červené barvy, který je umístěn před budovou OÚ Hýskov. Četnost svozů 1 x měsíčně. Ukládání není zpoplatněno.

2 x ročně je vyhlašována humanitární sbírka pro Diakonii Broumov (oblečení, deky, povlečení, záclony, obuv…)

Více informací  v kanceláři OÚ Hýskov osobně - ve dnech PO a ST v době od 7:00-17:30 hod., nebo na telefonním čísle 311635179.

 

DĚKUJEME VÁM ZA TO, ŽE ODPADY TŘÍDÍTE !!!

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Od 1.ledna 2015 platí nová vyhláška o způsobu třídění bioodpadů a kovů

Celé znění vyhlášky 321/2014 Sb. je Vám k dispozici zde - 321-2014-Sb-2015.pdf

 

____________________________________________________________________________________

Popis systému

Systém shromažďování odpadů dle vyhlášky č. 3/2007 je závazný pro všechny fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na území obce, pro všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na katastrálním území obce a pro všechny fyzické osoby, které se na území obce zdržují.

Na původce odpadu – právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad  podobný komunálnímu, se kterým obec uzavřela smlouvu dle § 17 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb. , o odpadech, se přiměřeně vztahují ustanovení zmíněné vyhlášky.

1)       Fyzické osoby jsou povinny :

a)        odděleně shromažďovat jednotlivé druhy odpadů ,

b)       odkládat odděleně shromážděné druhy odpadů, směsný odpad a objemný odpad do sběrných nádob, kontejnerů a pytlů k tomu účelu určených,

c)        sběrné nádoby a pytle umisťovat ve svozový den na určená místa na svozové trase,

d)       naplňovat sběrné nádoby a pytle tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a aby při manipulaci s nimi z  nich odpad nevypadával,

e)        udržovat čistotu v okolí sběrných nádob, kontejnerů a pytlů,

f)        opatřit sběrnou nádobu známkou svozové společnosti. Tyto známky jsou k dispozici na obecním úřadu. V případě poškození známky je fyzická osoba povinna tuto skutečnost nahlásit na obecním úřadu, který zajistí dodání známky nové,

g)        zakoupit si na obecním úřadě pytel žluté barvy, označený logem firmy, který je určen ke zneškodňování plastů,

h)       uhradit si novou sběrnou nádobu ze svých prostředků,

i)         zajistit, aby v den svozu komunálního odpadu nejpozději 1 hodinu před dobou svozu odpadu stanoveným v harmonogramu svozu odpadu (článek 4 této vyhlášky), byly sběrné nádoby náležející k příslušné obytné nemovitosti zpřístupněny pro obsluhu provádějící svoz,

j)         zajistit udržování čistoty veřejného prostranství přilehlého k nemovitosti ve svém vlastnictví nebo správě,

k)       uhradit cenu za odvoz komunálního odpadu  formou bezhotovostního převodu na účet obce, poštovní poukázkou nebo hotovostí  v kanceláři OÚ.

2)       Zakazuje se :

a)        odkládání odpadu mimo sběrné nádoby a místa k tomu určená

b)       používání sběrných  nádob k jiným účelům než k odkládání určeného druhu odpadu

c)        spalování odpadů v domácích topeništích a na pozemku, který není veřejným prostranstvím

d)       spalování odpadů na veřejném prostranství

e)        zapalovat obsah sběrných nádob

Opakovaně se v hýskovských ulicích  objevují černé pytle bez plomby , které pracovníci Technických služeb Beroun s.r.o. nevyvezou. Zelená plomba je nedílnou součástí černého pytle  (70 l) ,který zakoupíte v kanceláři OÚ nebo  v prodejně Potravin v hasičárně.  Naplněné pytle , zatažené plombou vystavujte v místech, kde je popelová nádoba. Pokud někde v blízkosti není, opět pytel pracovníci Technických služeb nevyvezou , pytel pak zůstane v ulici, mnohdy ho roztrhají kočky, nebo psi , ale málokdy ho někdo uklidí. Každý se  spoléhá  zřejmě na Obecní úřad a jeho partu, že se o vše postará. To samé platí i u  žlutých pytlů. Ty se vyvážejí každý první čtvrtek v měsíci. Z praxe je známo, že pracovníci Technických služeb Beroun s.r.o. jezdí pro plastový odpad  okolo poledne . Nejlépe je pytle vyndávat ve středu večer. Někdo zapomene, žlutý pytel vystaví před nemovitost v odpoledních hodinách ve čtvrtek a pytel již nemá kdo odvézt. Prakticky každý měsíc zůstávají žluté pytle v Libinské ulici,hlavně v její horní části. Tato  ulice má svoje pravidla, se kterými byli seznámeni všichni její obyvatelé. Pytle je třeba vyndat popřípadě svézt ke kontejnerům na sklo u mostu už ve středu odpoledne , nebo je libinští mohou  odvézt až na náves. Pokud je pytel vyndán pozdě , zřejmě tam vydrží celý měsíc , nebo do okamžiku než tam pošleme naši rychlou rotu. Svozový vůz se vzhledem k jeho šíři a délce  nedostane až na konec Libinské ulice  k p. Soubovi, mnohdy neprojede z důvodu stále stejných  parkujících vozů v ulici Nová ani ke mlejnu- tedy k mostu, kde je sběrné místo a problém je na světě. To platí i v případě vývozu skla, nebo v případě odvozu komunálního opadu. Je to stále se opakující problém, který řešíme téměř každý měsíc. Z uvedeného vyplývá, že platná obecně závazná vyhláška je bohužel  porušována a mnohé z jejích bodů nejsou dodržovány. Její striktní plnění nám přece zaručí pěknou a čistou obec , po které se všichni a z radostí projdeme.

Ministři už nyní chystají zákony, které umožní vysoké pokuty za znečištování veřejného prostranství, za odhozenou lednici, televizi a podobně a taktéž i za odstavení nabouraného nebo nepojízdného auta na veřejném prostranství. Těch je u nás v Hýskově požehnaně. Doufáme, že budou posíleny  i pravomoci obcí  při ukládání pokut.  

Uvedeme některé praktické rady, jak naložit s odpady:

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad nevhazujte do popelnic, ale vyčkejte na vyhlášený sběr, který obec pořádá 2 x ročně. 

Směsný komunální odpad

Po vytřídění všech využitelných složek odpadu (papír, plasty, kov, nebezpečný odpad) se tento odpad ukládá do popelové nádoby. Jeden vývoz stojí 60,- Kč a probíhá každé úterý, nebo de černého pytle s plombou , 1ks stojí 45,- Kč.  Všichni fyzické i právnické osoby musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu odpadu buď s OÚ Hýskov nebo Technickými službami Beroun s.r.o.. 

Plastový odpad

Sešlápnuté PET lahve, kelímky, sáčky, prázdné obaly od kosmetiky, sešlápnuté krabice od mléka a džusů atd. patří do žlutých pytlů od společnosti Technické služby Beroun, s.r.o. , které obdržíte za 30,- Kč v kanceláři OÚ. Svoz plastů probíhá každý první čtvrtek v měsíci.

Prošlé léky

Odebírají bezplatně všechny lékárny.

Velkoobjemový odpad

Velké a vyřazené kusy nábytku, koberce, obaly, matrace aj. se ukládá do kontejnerů při vyhlášeném sběru , který obec pořádá 2 x ročně spolu se sběrem nebezpečného odpadu.

Stavební odpad

Kam s ním? Vzhledem k tomu, že v Hýskově už není k dispozici skládka odpadu , je možné odvézt stavební odpad,  mezi který patří beton, cihly směs zeminy a kamení a veškerý odpad vznikající při stavbě na  skládku Halda Jarov  prostřednictvím firmy KD TRANS – tel: 311637522 nebo na skládku  ZDIBE Stašov – tel: 311686299

Vraky

Autovraků, které hyzdí ulice Hýskova, je stále více, a proto každý kdo se ho chce zbavit, je povinen ho předat pouze osobám, které jsou provozovateli schváleným zařízením k využívání , odstraňování, sběru nebo výkupu autogramů.

Vraky likvidují např.:

Stanislava Mayerová  - KOVO SDS, Ul. Čs. Armády 1014, Zdice, tel: 311675921

Kovošrot LORENZ, Zdice, telefon 60228382

 

 

 

16. 12. Albína

Zítra: Daniel

Virtuální prohlídka

 prohlidka_logo.png


Hýskov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz


http://www.czechpoint.cz/web/
banner_01.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Návštěvnost stránek

173478