Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Služby > Odpady

Odpady

Odpady

Jak v obci třídíme odpad?

 po obci naleznete barevné kontejnery, do kterých můžete ukládat následující odpad:

                               PAPÍR                                                                                                                          SKLO                                          

                         modrý kontejner                                                                                                          zelený kontejner

PAPÍRSKLO

TEXTIL

2 x před OÚ Hýskov, 1 x Náměstí 5. května

 

dále třídíme :

PLASTY 

DO ŽLUTÝCH PYTLŮ                       

OÚ poskytuje žluté pytle (240 l) fyzickým osobám přihlášených v obci k trvalému pobytu zdarma, a to následovně:

1 člen domácnosti – 2 ks, 2 členové v domácnosti – 4 ks, 3 členové v domácnosti – 6 ks, 4 a více členů v domácnosti – 8 ks. Nad rámec uvedeného počtu lze pytle na plasty zakoupit v kanceláři OÚ Hýskov nebo ve Spolkovém a informačním centru Hýskov. Pytel stojí 50,- Kč  Pytle jsou sváženy pravidelně každý první a třetí čtvrtek v měsíci. Pytle vyndávejte před dům včas (nejlépe večer před dnem svozu) a na viditelné místo.
pytel plast

 

KOVY

DO ČERVENÝCH PYTLŮ

Na drobnější kovy (plechovky od nápojů, konzervy, kovová víčka apod.) jsou pro občany k dispozici zdarma červené pytle (po jejich naplnění lze objednat odvoz u technických pracovníků OÚ Hýskov nebo tyto pytle odvézt na sběrné místo v obci (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E).

V případě objemnějších kovů, které se nevejdou do pytlů můžete dovézt na sběrné místo nebo můžete podpořit FK Hýskov, který každoročně vyhlašuje sběr železa po obci. Termín je vždy v předstihu avizován.

 

ELEKTROODPAD

drobný elektroodpad můžete donést do kontejneru umístěném v budově OÚ nebo na sběrné místo (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E)

 

BIO-ODPAD

pokud vlastníte v rámci získané dotace hnědou popelnici na bio-odpad,svozy probíhají 1 x měsíčně v období jaro až podzim, tzn. celkem 6 svozů ročně. (paušální taxa)

Další možností je odvoz/dovoz bio-odpadu do velkoobjemového kontejneru na sběrném místě (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E). Po dohodě mohou odvézt pracovníci obce - tel : 721 105 352

BIO-ODPAD

 

NEBEZPEČNÝ A VELKOOBJEMOVÝ ODPAD

ve spolupráci s AVE Beroun s.r.o. je 2 x ročně (na jaře a na podzim) pořádán organizovaný sběr. Zde je možnost za poplatek zlikvidovat např. starý nábytek, koberce, nadrozměrné plastové nádoby, vyschlé barvy a nátěrové hmoty, pneumatiky apod. Sběr probíhá na sběrném místě  (49°59'09.65"N, 14°02'54.06"E).

 

OSTATNÍ

prošlé léky - odebírají bezplatně všechny lékárny

stavební odpad - tento odpad je možné odvézt na skládku Halda Jarov prostřednictvím firmy KD TRANS – tel: 311 637 522

použité baterie - můžete donést na OÚ (podatelna)

použitý rostlinný olej - můžete odvézt v uzavřené PET lahvi každé pondělí na sběrné místo

 

Směsný komunální odpad

Po vytřídění všech využitelných složek odpadu se tento odpad ukládá do popelové nádoby. Jeden vývoz stojí 70,- Kč a probíhá každé úterý. Všichni fyzické i právnické osoby musí mít uzavřenou smlouvu o odvozu odpadu buď s OÚ Hýskov nebo Ave Beroun s.r.o.. Platíte pouze to, co skutečně vyvezete.

OBECNÍ ÚŘAD HÝSKOV DĚKUJE VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ TŘÍDÍ ODPAD

Třiďte odpad