Je nutné nainstalovat Flash player

Drobečková navigace

Úvod > KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ > KÁCENÍ STROMŮ

KÁCENÍ STROMŮ

Pokyny k podání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

1. Obecná ochrana dřevin rostoucích mimo les podle §§ 7, 8 a 9 zákona č. 114/1992 Sb. se uplatňuje
bez ohledu na to, jestliže se jedná o dřeviny vysazené člověkem nebo přirozeně rozšířené /i tzv. nálet/
a bez ohledu na to jsou-li to dřeviny ovocné, okrasné či jiné.
 
2. Ke kácení těchto dřevin je nebytné povolení obce, na jejímž katastru dřevina roste. To se vydává ve
správním řízení.
 
3. Řízení o povolení ke kácení dřevin je ve smyslu odstavce 1/ § 9 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně
přírody a krajiny současně i řízením o uložení náhradní výsadby. Ta může být uložena spolu s
následnou péčí o vysazované dřeviny na nezbytnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
 
4. O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho
nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků musí být k
žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.
 
5. O povolení ke kácení nemůže tedy žádat ten, kdo nevlastní pozemek, na kterém dřevina roste /nebo
tento pozemek alespoň oprávněně neužívá/ a dřevinu pouze vysadil, nebo o ni pečuje či je na její
existenci jinak zainteresován /např. mu stíní, překáží atd./.
 
6. Bez povolení může pokácet dřevinu pouze fyzická osoba, která je vlastníkem a současně i uživatelem pozemku, na němž dřevina roste a to pouze v případě, že se jedná o strom do velikosti obvodu kmene 80 cm (průměr 25 cm), měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo o keřové porosty o souvislé ploše do 40 m2. V tomto případě se o povolení ke kácení nežádá, ani se neoznamuje. Toto zvýhodnění se netýká právnických osob. Uvedený režim však lze uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim /přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom/. Strom uvedených parametrů je možno kácet pouze v období vegetačního klidu - tj. od 1.10. do 31.3. (s výjimkou závažných případů, kdy dřevina ohrožuje zdraví či majetek).
 
7. Jde-li o zásah do porostu dřevin z pěstebních důvodů, to je za účelem obnovy porostů, nebo při
jejich výchovné probírce, není povolení ke kácení rovněž třeba. V těchto případech musí být kácení
písemně oznámeno nejméně 15 dnů před zásahem příslušné obci, která je může pozastavit, omezit či
zakázat. Toto písemné oznámení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Uvedený oznamovací režim platí stejně pro fyzické i právnické osoby a lze ho uplatnit pouze v případě, že se na pozemek, na němž dřevina roste, nebo přímo na ni, nevztahuje jiný ochranný režim /přírodní rezervace, přírodní památka, významný krajinný prvek, zvláště chráněný druh, památný strom/. Strom uvedených parametrů je možno kácet pouze v období vegetačního klidu - tj. od
1.10. do 31.3.
 
 
 

24. 2. Matěj

Zítra: Liliana

Virtuální prohlídka

 prohlidka_logo.png


Hýskov - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz


http://www.czechpoint.cz/web/
banner_01.png

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Návštěvnost stránek

139095