Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Pracovnice: Alena Hlaváčková          tel.: 311 635 179

  • přihlašování k trvalému pobytu v obci Hýskov
  • vedení seznamu voličů
  • vedení agendy ztrát a nálezů
  • výdej čísel popisných
  • administrativní agenda
  • rozhodnutí

Ověřování podpisů a opisů listin každý den v úředních hodinách.

CO MÁM UDĚLAT, KDYŽ SE STĚHUJI....

Stěhuji se - létak A4.pdf

 

INFORMACE OHLEDNĚ OSOBNÍCH DOKLADŮ

LETÁK - změny ve vydávání občanských průkazů.pdf

LETÁK - změny ve vydávání cestovních dokladů.pdf

 

Správní poplatky

Ohlášení změny místa trvalého pobytu (od poplatku jsou osvobozeni osoby mladší 15 let.) 50,- Kč
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu. 30,- Kč za každou i započatou stránku
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 30,- Kč za každý podpis nebo otisk razítka