Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Nepoužívané stránky > Cyklostezka s přemostěním

Cyklostezka

Cyklostezka

Cyklostezka

POSTUP  STAVEBNÍCH  PRACÍ  NA STAVBĚ  CYKLOSTEZKY  S PŘEMOSTĚNÍM

Zveřejnění informace o otevření cyklostezky s přemostěním na webových stránkách ROP Střední Čechy - http://www.ropstrednicechy.cz/news.php?id=eed3e22e-7fa3-11e4-813d-5254003d369b&language=cs&preview=true

9.12. 2014  v 10,00 hodin  - slavnostní otevření cyklostezky s přemostěním   POZVÁNKA FINAL.pdf

4. 12. 2014 je plánována kolaudace stavby

24.11.2014 proběhla na lávce zátěžová zkouška, byla dokončena montáž dřevěné podlahy, byla provedena hlavní mostní prohlídka, instaluje se mobiliář a provádějí se veškeré dokončovací práce na stavbě cyklostezky s přemostěním. 

k 18.11. 2014 bylo dokončeno dopravní značení na objektu 101,102, je dokončován sjezd včetně opěrných zdí u chat na pravém břehu. Proběhla montáž pylonu, provizorních podpěr v řece, byla osazena ložiska na opěrách.

14.12. 2014 byla osazen pylon, 15.11.2014 byl osazen první a druhý díl lávky, v neděli 16.11.2014 byla osazen 3 díl lávky. Pro obec historický okamžik, kdy došlo k propojení obou břehů řeky.

k 4.11. 2014 - byly dokončeny vozovkové a obrusné vrstvy. Na cyklostezce na levém břehu byly dokončeny téměř všechny práce, bylo osazeno dopravní značení a mobiliář. Na lávce byly osazeny ložiska na opěrách. Na jednotlivých dílech lávky je prováděna pokládka dřevěné podlahy. 7.11. dojde k přejímce posledního části lávky

 k 21.10. 2014 - zaznamenali jsme zpoždění o 3 týdny oproti harmonogramu montáže pylonu, dojde k přejímce jednotlivých částí ocelové konstrukce lávky. Na pravém břehu byly dokončeny gabionové konstrukce včezně zásypu.  Na levém břehu byla na cyklostezce položena ložná vrstva živice a obrubníky. V nejbližších dnech dojde k montáži provizorních podpor v Berounce a k montáži pylonu. Po dohodě s majiteli chat na levém břehu, budou provedeny sjezdy včetně opěrných zdí a palisád.

k 7.10. 2014 - stále probíhá výstavba zemního tělesa cyklostezky na pravém břehu, na objektu 102.3 se skládají tvárnice, dokončují se gabionové zdi. Ve finále je i opěrná zeď, dokončuje se uložení obrubníků a provádí se vozovkové vrstvy.     V řešení byly echnické změny některých detailů lávky na základě dynamické analýzy chování kontrukce. Je utné požádata a prodloužení termínu fyzické realizace projektu.

k 9.9. 2014 - probíhá hutnění zemního tělesa cyklostezky na levém břehu, na pravém břehu pokračují práce na gabionových konstrukcích, jsou řešeny sjezdy k chatám. Stavba  probíhá dle upraveného harmonogramu, proběhly kontrolní dohlídky

k 26.8. 2014 došlo na lávce k obsypům vybudovaných opěr a pilířů, zpracovává se  ocelová konstrukce lávky , probíhá výroba pylonu, byly provedeny izolace a zásypy spodní stavby, na pravém břehu pokračují práce na gabionových zdech, na levém břehu pokračuje výstavba opěrné zdi v oblasti chat 

DSCN8012.JPGDSCN8016.JPGDSCN8018.JPGDSCN8023.JPGDSCN8068.JPGDSCN8073.JPG,DSCN8075.JPGDSCN8077.JPGDSCN8088.JPGDSCN8091.JPG , DSCN8105.JPG

k 3.8. 2014  byly dokončeny opěry a betonové části pilíře lávky, začínají se vyrábět ocelové konstrukce lávky, byly zahájeny práce na gabionových zdech, na objektu 102.3 byly zbudovány piloty na opěrné zdi

DSCN7837.JPGDSCN7838.JPGDSCN7842.JPGDSCN7843.JPGDSCN7853.JPG 

k 1.7. 2014 byly dokončeny piloty a vyztužení základů lávky na pravém i levém břehu, bude vybudován betonový zárodek pylonu, na pravém břehu - objektu 102.3 budou probíhat práce na opěrné zdi.

DSCN7816.JPG , DSCN7817.JPG , DSCN7818.JPG , DSCN7819.JPGDSCN7833.JPG , DSCN7834.JPG

__________________________________________________________________________________

Stavba cyklostezky s přemostěním s názvem, „Bez strachu za prací , vzděláním a zábavou“ byla zahájena !

 

Nová lávka  propojí v říjnu 2014 levý a pravý břeh řeky Berounky v katastru obce Hýskov  a naváže tak na stávající část cyklostezku „Po stopách českých králů“  .

Slavnostním odhalením velkoplošného panelu zahájila dne 3.6.2014  starostka Ivana Týlová  a zástupce  zhotovitelské firmy  SMP CZ, s.r.o.   Václav Vlček další významnou hýskovskou  stavbu .   


„Je to další střípek do mozaiky, kterou skládáme z našeho volebního programu., uvedla starostka Ivana Týlová  Dlouhá léta se propojení obce s pravým břehem z různých důvodů nedařilo. Teprve letos se tandemu Týlová- ing. Švestka , zpracovatelům žádosti o dotaci , podařilo získat finanční prostředky  z fondů EU  na žádanou stavbu .  Obec Hýskov totiž až na třetí pokus získala dotaci z Evropské unie na stavbu  cyklostezky  s názvem „ Bez strachu za prací, vzděláním  i zábavou“, včetně lávky, která spojí oba břehy řeky Berounky. Celková délka spolu s přemostěním bude 1,2 km . Cyklostezka je vedena jako stezka pro chodce a cyklisty s vyloučením motorové dopravy, její trasa je výškově navržena na břehu  v niveletě stoleté vody a povede těsně vedle hlavní komunikace II/116. Po dokončení bude mít přímou návaznost  na další cyklistickou již vybudovanou  trasu   ve směru   na město  Beroun, v opačném směru na obec  Nižbor. Hlavním smyslem výstavby cyklostezky s přemostěním je odvést cyklisty z frekventované silnice II tř.  ve směru Beroun – Hýskov- Nižbor – Lány (Křivoklát), kde dle statistik denně projede i více než dvě tisícovky automobilů ( osobních , nákladních ,autobusů apod.) na  bezpečnou dopravní alternativu – tedy cyklostezku  , která vede  jednak za prací, ale i vzděláním a  zábavou. Nově budovaná cyklostezka s přemostěním  tak   naváže na   plánovanou síť stezek, které byly primárně určeny pro turistický ruch, jedná se o úseky Beroun – Srbsko – Karlštejn ,  Beroun – Točník a Beroun – Hýskov – Nižbor .

 Realizace bude probíhat ve několika etapách, a to v souladu s úseky dle projektové dokumentace.

  • První úsek –  řeší úsek cyklostezky na pravém břehu řeky Berounky, který je součástí již vybudované cyklostezky Beroun – Nižbor. V ZÚ a KÚ bude trasa napojena na stávající stav nově vybudované cyklostezky v k.ú. Hýskov v délce 64 m. Vozovka šířky 3,0 m bude sloužit pro cyklisty, veřejná doprava je v tomto úseku zcela vyloučena. Tento úsek není předmětem žádosti o dotaci.
  • Druhý úsek části cyklostezky, který spojí plánovanou lávku přes řeku Berounku s centrem obce.  První část v délce 150 m obsahuje stavbu ocelové lávky, která má volnou šířku 2,50m . Na lávku navazuje konstrukce tělesa cyklostezky   v šířce 3,0 m  .  Druhá část zahrnuje rekonstrukci stávající účelové komunikace  v délce 100 m a šířce 3,0 m , která vede   až k výjezdu na silnici II/116 před Obecním úřadem. 
  • Třetí úsek je krátký úsek v délce 93 m, kde s ohledem na složitá majetkoprávní jednání nebudecyklostezka realizována a cyklisté budou využívat stávající silnicí II/116.
  • Čtvrtý úsek zahrnuje cyklostezku v délce 954 m od výjezdu na silnici II/116 až k napojení na stávající polní cestu za autobusovou zastávkou u hřbitova ve směru na Nižbor. Šířka stezky je navržena v šířce 2,5 m v místě zúžení 1,5 m . Finálním povrchem cyklostezky  bude asfaltobetonové souvrství ohraničené betonovými obrubníky, které umožní komfortní jízdu cyklistům  téměř za každého počasí.  
  •  

Termín realizace:        04/  2014  – 10/ 2014

Zhotovitel:                  SMP CZ,  a.s.

 DSCN7799.JPG

DSCN7801.JPG

__________________________________________________________________________________

OBEC BUDE LETOS INVESTOVAT DO STAVBY CYKLOSTEZKY S PŘEMOSTĚNÍM.docx

Čánek.docx

Hýskov získal na cyklostezku  dotaci dvacet milionů korun

Cyklostezka        

Ilustrační foto Autor: Deník/Liba Mátlová

9.4.2014 14:49    

Hýskov –O životě v malebné obci na kraji Berounky, která vždy tak přitahovala spisovatele i malíře a další umělce, jsme mluvili se starostkou Hýskova Ivanou Týlovou.

Nejprve k té nejaktuálnější otázce. Jak to současné době vypadá s realizací cyklostezky Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou?
Dá se říci, že cyklostezka s přemostěním je téměř vymodlený projekt, na kterém jsme pracovali několik předchozích let. V závěru loňského roku, konkrétně 30.12.2013, jsme obdrželi úžasnou zprávu, že projekt byl Výborem Regionální rady soudržnosti Střední Čechy schválen k poskytnutí dotace z ROP Střední Čechy. Dotace byla schválena ve výši 20 milionů Kč. Projekt je nazvaný „Bez strachu za prací, vzděláním a zábavou. V současné chvíli bylo dokončeno výběrové řízení na zhotovitele, kterým bude firma SMP CZ, a.s. Stavba by měla být provedena ve zkráceném období tedy v průběhu dubna až listopadu 2014.
V jaké fázi se nyní nacházíte? Kdy se začne se stavbou?
Nyní se nacházíme ve fázi přípravné. Dne 1.dubna bylo zhotovitelské firmě předáno staveniště. Obec má zajištěn autorský a technický dozor i koordinátora prací BOZP. V nejbližších dnech dojde ke skutečnému geodetickému zaměření břehů a k vytyčení stavby. Zhotovitel pořizuje realizační dokumentaci, je zpracováván povodňový plán. V této chvíli se na místě budoucí cyklostezky a lávky nic neděje, dochází jen k povolené úpravě původní aleje starých lip, které se po realizaci a dokončení stavby nahradí stromy novými. Lávka, která bude spojovat oba břehy řeky Berounky, bude zadána do výroby, která potrvá minimálně 4 až 5 měsíců.
Jaké vidíte největší výhody cyklostezky?
Pokud myslíte v naší obci, tak to úplně vystihuje samotný název projektu „Bezpečně za prací, vzděláním a zábavou“. Ať už zmíněnou cyklostezku někdo projede na kole nebo po ní projde pěšky, půjde nebo pojede bezpečně vedle velmi frekventované komunikace II. třídy a dostane se na pravý břeh řeky Berounky, kde je již vybudovaná cyklostezka ve směru na město Beroun v opačném směru na Nižbor. Jen tak pro zajímavost uvedu, že jsme zjišťovali intenzitu provozu na uvedené hlavní komunikaci , kdy „sčítání“ probíhalo jednu červnovou středu loňského roku v časovém úseku od 6 do 18 hodin. Projelo 2421 osobních automobilů, 265 nákladních, 47 autobusů a k tomu ještě nějaké motorky. Určitě si dovede představit, jak asi bylo těm 188 cyklistům, kteří ve stejný den museli projet stejnou trasu. Hýskovský úsek tak naváže na vybudovanou síť cyklostezek, které jsou určeny pro bezpečnou dopravu nejen za prací, ale i pro turistický ruch. 

S čím musí veřejnost při výstavbě počítat?

V průběhu stavby cyklostezky by neměla být v jejím bezprostředním okolí žádná zásadní opatření nebo omezení . Snad jen na příjezdové komunikaci ke kulturnímu domu bude v průběhu realizace provoz omezen.

Autor: Petra Lišková