Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


Vyhlášení výběrového řízení

Vážení občané,

dnes bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele dešťové kanalizace a opravy povrchů v lokalitě Za Brankou (Zahradní, Nad Sokolovnou).

Stavba obsahuje 3 části - vybudování dešťové kanalizace, 1. etapu opravy povrchů (hlavní část, označenou v koordinaci situaci jako etapa 2) a 2. etapu opravy povrchů. Předpokládané výdaje ve výši 13 218 872, 25 Kč bez DPH.

Potencionální uchazeči k podání nabídek naleznou více informací viz následující odkaz:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/komunikace-a-destova-kanalizace-za-brankou-hyskov

OÚ HýskovAutobusová linka 631

Vážení občané,

ráda bych Vás informovala o řešení problémů vzniklých na autobusové lince 631.

Jedná se zejména o ,,školní" autobus, který nepojme všechny děti, děti musí jet pozdějším spojem a do školy se dostávají pozdě (týká se především žáků 2. stupně, kteří jezdí až na sídliště do Berouna). Dále je (již dlouhodobý) problém s večerním spojem po 20:00 hod.

Chápu rozzlobení všech, kterým nastávají komplikace. Jen jsem Vám chtěla dát vědět, že se snažíme přes dopravce vymyslet řešení, které by problémy konečně po několika stížnostech z naší strany vyřešilo. Z organizace Ropid aktuálně čekáme na návrh úpravy jízdních řádů zejména těchto dvou zmíněných spojů, který by byl platný od 13. 9. 2021 a podléhá domluvě s obcí Nižbor.

Jakmile budu mít nějaké konkrétní informace, budu Vás informovat.

Děkuji moc za pochopení.
Veronika ŠmolcnopováTopenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů

Vážení občané,

v naší obci budou topenáři a kominíci provádět v sobotu 18. 9. 2021 revize kotlů, revize a čištění komínů (viz leták).

LETÁK.docx

OÚ Hýskov

 Finanční úřad pro Středočeský kraj

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkajících se uplatnění osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí

na zdaňovací období roku 2022

Priloha_c_1_Informace_k_osvobozeni.pdf

OÚ Hýskov

 Sečení Hýskovského potoka

Vážení občané,

na přelomu srpna/září 2021 (dle technických možností dodavatele) bude probíhat sečení vegetace v korytě Hýskovského potoka ř. km 0,619 – 0,824 v ulici Libinská.

OÚ HýskovZměna tarifu PID od 1. 8. 2021

Vážení občané,

od 1. 8. 2021 se mění tarify pro cestování. Na stránce PID jsou popsané všechny klíčové informace: www.pid.cz/zmenatarifu

V dalším odkazu najdete informace o změnách Tarifu PID včetně nových jízdenek: souhrn informací.docx.

V další příloze naleznete seznam nejčastějších otázek a odpovědí od občanů: Otázky a odpovědi Středočeské cestování.docx 

OÚ HýskovHlavní komunikace v obci ve správa KSÚS - informace

Vážení spoluobčané,

 

ráda bych Vás informovala ohledně hlavních komunikací ve správě KSÚS v naší obci (Na Krétě, Berounská, Kladenská, Zabranská a Na Břasích). Se zástupci VAK Beroun a KSÚS jsme prošli ulici Kladenskou a částečně ulici Berounskou, kde jsou velké díry zejména u hrnků vodovodu. Lokality jsou označeny a dojde v následujících 14ti dnech k jejich opravě. V minulém týdnu proběhlo čištění zmíněných komunikací po zimním období a také proběhne obnova dělící čáry na návsi a výstražných trojúhelníků v okolí ulice Školní.

 

Dále přikládám citaci dopisu, který jsem obdržela na základě několika zaslaných podnětů od vedení KSÚS:

 

Vážená paní starostko,
K Vaší žádosti o realizaci opravy silnic v naší správě v průtahu obcí Hýskov Vám sděluji:
KSÚS Středočeského kraje zajistila projekční přípravu, která kompletně řeší celkovou opravu silnic v naší správě, akce „II-116,III-1164 a III-11645A-průtah obcí Hýskov“.
Projekční příprava, který byla koordinována s Vaší investiční přípravou (vybudování chodníků v obci) je dokončena. Oprava, vzhledem k nutnému rozsahu prací s ohledem na stavební stav řešených komunikací, generuje vysoké finanční náklady (referenční cena opravy je 61mil Kč s DPH).
Rádi bychom zahájili realizaci celkové opravy v co možná nejbližším termínu, nutné náklady na zajištění sjízdnosti komunikací ve Vaší obci, vzhledem k jejich aktuálnímu stavebnímu stavu, nám takto odčerpávají finanční prostředky, jež máme k dispozici na běžnou údržbu silniční sítě. Bohužel, pro letošní rok se nám celkovou opravu komunikací, jež je takto finančně náročná, nepodaří zajistit. Pokusíme se najít finanční prostředky, které by nám umožnily zahájit realizaci opravy dle připravené PD „II-116,III-1164 a III-11645A-průtah obcí Hýskov“ v příštím roce. Samozřejmě do doby realizace celkové opravy budeme v rámci běžné údržby silniční sítě průběžně odstraňovat vzniklé závady ve sjízdnosti na silnicích v naší správě v obci Hýskov, tj. silnice č. II/116, III/1164 a III/1164A a to v rámci dostupných technologií a přidělených finančních prostředků na běžnou údržbu silniční sítě.

 

Vzhledem k nutnosti vybudování bezpečného přechodu dětí ze stávající ZŠ do nové jídelny a tělocvičny jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele chodníků (od návsi, malé návsi, v ulici Kladenská). Rádi bychom dílo dokončili nejpozději do konce září letošního roku. Bližší informace podáme později.

 

V případě dalších dotazů či podnětů se na mě neváhejte obrátit na e-mailovou adresu: starosta@obechyskov.cz.

Přeji všem hezký víkend.

Veronika Šmolcnopová Zubní ordinace v Berouně

zubní ordinace.pdfOční ordinace v Berouně

oční ordinace.docxK lokalitě Na Ptáku, Beroun - změna ÚP

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali ohledně projednávání č. 4 Územního plánu Města Berouna. Celou záležitost, včetně petice proti plánované výstavbě zejména v lokalitě Na Ptáku, bedlivě sledujeme, jelikož by se tato změna dotkla i naší obce. Více informací můžete dohledat zde: https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/jak-je-to-se-zmenou-uzemniho-planu-vlokalite-na-ptaku-6048cs.html

Investor svůj plánovaný záměr stáhl 24. 2. 2021, ale vedení Města Berouna oznámilo na svých FB stránkách dne 25. 2. 2021, že se pokusí s majitelkou ještě dohodnout. V současné době nevíme, jaká by byla/bude dohoda, ale v případě, že by změna směřovala k výstavbě tak, jak bylo původně předloženo, Obec Hýskov by podala téměř jistě negativní stanovisko k záměru převedení současného nezastavěného území na plochy bydlení individuální v lokalitě Na Ptáku, a to zejména z následujících důvodů:

 • Stávající platný ÚP Hýskov umožnil (a nadále umožňuje) masivní výstavbu. Namísto, aby návrh nového ÚP obce definoval nové rozvojové lokality, jsou plochy původně určené k zastavění značně redukovány. Byť se předmětná lokalita nachází v katastru města Beroun, mnohem blíže má k intravilánu Hýskova a jednalo by se tak spíše o bydlení u Hýskova, nežli v Berouně. Záměr jde tedy proti snaze zpomalení výstavby
  a zajištění pozvolnějšího rozvoje v Hýskově.
 • Zásobování vodou v obci Hýskov umožňují dvě vrtané studny nacházející se na břehu Berounky v těsné blízkosti předmětného území. Vzhledem ke skutečnosti, že by bylo nutné v území vybudovat veškerou infrastrukturu, zejména vodovod a most přes Berounku, obec Hýskov může být tímto zásahem na zdrojích pitné vody nevratným způsobem ohrožena.
 • Jedná se o odloučenou lokalitu, zcela odporující zásadám územního plánování, značně vzdálenou od zastávek veřejné hromadné dopravy,
  a tedy závislou na individuální automobilové dopravě, což by vedlo ke zvýšení intenzity provozu na silnici II/116, a to jak ve směru na Hýskov,
  tak zejména v ranní špičce ve směru na Beroun, resp. na Prahu. V této souvislosti je třeba zmínit nevhodné návrhové a stavebně technické parametry této silnice a časté nehody v lokalitě „u zdi“.
 • Dalším negativním dopadem z hlediska dopravy hodnotíme omezení provozu na cyklostezce „Po stopách českých králů“, která prochází přímo předmětným územím. I v případě realizace samostatné oddělené cyklostezky, zde vznikne křížení s motorovou dopravou, jejíž intenzita bude mnohem vyšší než v sousední rekreační zóně, z důvodu dojížďky do zaměstnání, do školských zařízení, zásilkovým službám apod.
 • V případě tzv. prolomení výstavby pro bydlení v této lokalitě bude v každé další změně územně plánovací dokumentace jednodušší než nyní změnit okolní plochy rovněž na bydlení tak, aby tato lokalita přestala být odloučenou. A to zejména např. přestavba staveb stávající rodinné rekreace na plochu bydlení ve směru na Beroun.

Celý záměr výstavby nevnímáme přínosně, naopak ho považujeme jako nevratné poškození krajiny kolem řeky Berounky, kterou je nutné chránit pro další generace.

Rozumíme argumentaci, že zastupitelé mají posuzovat záležitost s péčí řádného hospodáře, to považujeme za samozřejmost, ovšem za předpokladu objektivního posouzení celé problematiky.

Obec Hýskov je snad ve všech oblastech napojena na Město Beroun a obyvatelům Hýskova záleží na tom, aby Město Beroun bylo městem bohatým. Ovšem chceme to bohatství komplexní, ve všech ohledech, včetně okolní zdravé a zachovalé krajiny, ne-li na prvním místě.

                                                                                                      Za Obec Hýskov: Ing. Jan Rambousek, Mgr. Pavla Šimonová, Veronika Šmolcnopová