Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Pražská správa sociálního zabezpečení nabízí volné pracovní pozice

Leták - PSSZ.pdf

 

 K lokalitě Na Ptáku, Beroun - změna ÚP

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali ohledně projednávání č. 4 Územního plánu Města Berouna. Celou záležitost, včetně petice proti plánované výstavbě zejména v lokalitě Na Ptáku, bedlivě sledujeme, jelikož by se tato změna dotkla i naší obce. Více informací můžete dohledat zde: https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/jak-je-to-se-zmenou-uzemniho-planu-vlokalite-na-ptaku-6048cs.html

Investor svůj plánovaný záměr stáhl 24. 2. 2021, ale vedení Města Berouna oznámilo na svých FB stránkách dne 25. 2. 2021, že se pokusí s majitelkou ještě dohodnout. V současné době nevíme, jaká by byla/bude dohoda, ale v případě, že by změna směřovala k výstavbě tak, jak bylo původně předloženo, Obec Hýskov by podala téměř jistě negativní stanovisko k záměru převedení současného nezastavěného území na plochy bydlení individuální v lokalitě Na Ptáku, a to zejména z následujících důvodů:

 • Stávající platný ÚP Hýskov umožnil (a nadále umožňuje) masivní výstavbu. Namísto, aby návrh nového ÚP obce definoval nové rozvojové lokality, jsou plochy původně určené k zastavění značně redukovány. Byť se předmětná lokalita nachází v katastru města Beroun, mnohem blíže má k intravilánu Hýskova a jednalo by se tak spíše o bydlení u Hýskova, nežli v Berouně. Záměr jde tedy proti snaze zpomalení výstavby
  a zajištění pozvolnějšího rozvoje v Hýskově.
 • Zásobování vodou v obci Hýskov umožňují dvě vrtané studny nacházející se na břehu Berounky v těsné blízkosti předmětného území. Vzhledem ke skutečnosti, že by bylo nutné v území vybudovat veškerou infrastrukturu, zejména vodovod a most přes Berounku, obec Hýskov může být tímto zásahem na zdrojích pitné vody nevratným způsobem ohrožena.
 • Jedná se o odloučenou lokalitu, zcela odporující zásadám územního plánování, značně vzdálenou od zastávek veřejné hromadné dopravy,
  a tedy závislou na individuální automobilové dopravě, což by vedlo ke zvýšení intenzity provozu na silnici II/116, a to jak ve směru na Hýskov,
  tak zejména v ranní špičce ve směru na Beroun, resp. na Prahu. V této souvislosti je třeba zmínit nevhodné návrhové a stavebně technické parametry této silnice a časté nehody v lokalitě „u zdi“.
 • Dalším negativním dopadem z hlediska dopravy hodnotíme omezení provozu na cyklostezce „Po stopách českých králů“, která prochází přímo předmětným územím. I v případě realizace samostatné oddělené cyklostezky, zde vznikne křížení s motorovou dopravou, jejíž intenzita bude mnohem vyšší než v sousední rekreační zóně, z důvodu dojížďky do zaměstnání, do školských zařízení, zásilkovým službám apod.
 • V případě tzv. prolomení výstavby pro bydlení v této lokalitě bude v každé další změně územně plánovací dokumentace jednodušší než nyní změnit okolní plochy rovněž na bydlení tak, aby tato lokalita přestala být odloučenou. A to zejména např. přestavba staveb stávající rodinné rekreace na plochu bydlení ve směru na Beroun.

Celý záměr výstavby nevnímáme přínosně, naopak ho považujeme jako nevratné poškození krajiny kolem řeky Berounky, kterou je nutné chránit pro další generace.

Rozumíme argumentaci, že zastupitelé mají posuzovat záležitost s péčí řádného hospodáře, to považujeme za samozřejmost, ovšem za předpokladu objektivního posouzení celé problematiky.

Obec Hýskov je snad ve všech oblastech napojena na Město Beroun a obyvatelům Hýskova záleží na tom, aby Město Beroun bylo městem bohatým. Ovšem chceme to bohatství komplexní, ve všech ohledech, včetně okolní zdravé a zachovalé krajiny, ne-li na prvním místě.

                                                                                                      Za Obec Hýskov: Ing. Jan Rambousek, Mgr. Pavla Šimonová, Veronika ŠmolcnopováInformace pro občany

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali ohledně proběhlé ankety na žluté popelnice, kterou jsme slíbili vyhodnotit koncem ledna.
Do myšlenky rozšíření dosavadního systému třídění plastů do pytlů, o žluté popelnice, nám vstoupila jedna zásadní komplikace a to nový zákon
o odpadech, který je platný od letošního roku. 

Aktuálně připravujeme ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí analýzu a případnou přípravu pro úpravu systému třídění odpadu v obci komplexně, na základě právě nového zákona. Jakmile budeme mít k dispozici veškeré podklady, včas Vás s nimi seznámíme.

Prozatím tedy platí dosavadní systém třídění plastů do žlutých pytlů. Žluté pytle vydáváme v počtu 2 KS na osobu (max. 8 KS na domácnost) zdarma/rok. Svoz pytlů probíhá každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci.

Dále bychom Vás rádi informovali o možnosti úhrady veškerých poplatků – platební kartou v kanceláři poplatků v přízemí na OÚ Hýskov.

Vzhledem k současnému stavu si Vás dovolujeme požádat o platby převodem, či bezhotovostně a dodržování osobní návštěvy OÚ pouze v úřední dny (po a st 7:00 -17:30 hod).

V případě dalších neodkladných záležitostí je možná osobní schůzka po telefonické dohodě, v ostatních případech se Vám pokusíme vyjít vstříc online formou.

Předem děkujeme.

OÚ HýskovOznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice

Vážení občané,

každých deset let probíhá na našem území sčítání lidu. V letošním roce nastane další opakování této významné události. 

Žádáme Vás, abyste věnovali zvýšenou pozornost níže uvedenému Oznámení Českého statistického úřadu. 

Děkujeme za pochopení

Oznámení ČSÚ.pdfNávštěvnická karta Berounsko 2021 - výzva

Návštěvnická karta Berounska 2021 

Poskytujete stravovací či ubytovací služby? Provozujete turistický cíl, atrakci či sportoviště či jiné služby a produkty v cestovním ruchu? Pak právě Vám je určena výzva destinační agentury Berounsko, která připravuje nabídku návštěvnické karty na rok 2021.

Návštěvnická karta Berounska byla poprvé vydána v minulém roce. Karta poskytla svým uživatelům téměř tři desítky slevy a výhody, sloužila jako motivační faktor a inspirace na výlety pro turisty či místní, jako propagace pro zapojené subjekty a jako nástroj destinační spolupráce v cestovního ruchu.

Zapojení do návštěvnické karty je i pro letošní rok zdarma, více informací naleznete na: https://www.berounsko.net/navstevnickakarta/

návštěvnická karta 2021.jpgInformace o výsledcích voleb do funkcí vedení obce

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali o výsledku voleb na základě zasedání Zastupitelstva obce Hýskov, které se konalo 8. 2. 2021:

 • do funkce starostky Obce Hýskov byla zvolena paní Veronika Šmolcnopová
 • do funkce místostarostky Obce Hýskov byla zvolena paní Mgr. Pavla Šimonová
 • do funkce radní Obce Hýskov byla zvolena paní Monika Svobodová

Další informace týkající se vedení obce poskytneme v nejbližší době.

OÚ HýskovInformace o telefonním spojení starosty

Vážení občané,

telefonní číslo + 420 724 181 074, které bylo zařazeno mezi obecními kontakty pro funkci starosty, ohlašovnou požáru aj., není již od 29. 1. 2021 zařazené mezi kontakty obce. Telefonní číslo je od zmíněného data převedeno v soukromém vlastnictví paní Týlové. 

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali, abyste případné telefonáty směřovali na podatelnu, popřípadě na místostarostku, než bude situace vyřešena.

podatelna: tel. 311 635 179, e-mail: podatelna@obechyskov.cz
místostarostka: tel. 724 181 075, e-mail: mistostarosta@obechyskov.cz

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.
Další informace podáme v nejbližší době.

OÚ HýskovRezignace starostky obce

Vážení spoluobčané,

dne 31. 1. 2021 paní Ivana Týlová rezignovala na funkci starostky obce a zároveň na mandát člena zastupitelstva. 
Na základě této skutečnosti bude v nejbližší době svoláno zasedání Zastupitelstva Obce Hýskov.

OÚ HýskovUsnesení vlády o přijetí krizového opatření

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření sb016-21.pdf

UV 78 - 2021 maloobchod-a-sluzby.pdf

UV 79 - 2021 volny-pohyb.pdf

UV 80 - 2021 navstevy-ve-zdrav--zarizenich.pdf

UV 81 - 2021 antigenni-testy - zmena.pdfJak budou vypadat letošní maturity

Jak budou vypadat letošní maturity.jpg