Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1

Oznámení o částečné uzavírce MK

 

 

Oznámení o částečné uzavírce MK.pdf

 

 Informace o konání veřejného zasedání

Datum konání: 25. 3. 2019

I N F O R M A C E

o konání veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hýskov.

Místo konání:      Obřadní síň v budově OÚ Hýskov

Doba konání:      pondělí 25. 3. 2019 od 18:00 hodin

Navržený program:

 1. Zahájení, schválení programu zasedání, určení ověřovatelů zápisu
 2. Zpráva o provedené inventarizaci obce za rok 2018
 3. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Hýskov za rok 2018
 4. Dotace z rozpočtu obce Hýskov pro rok 2019 – veřejnoprávní smlouvy
 5. Žádost o odkup části pozemku p. č. 590/31 v k. ú. Hýskov
 6. Žádost o odkup pozemků p. č. 856/1, 853 a 851 v k. ú. Hýskov
 7. Žádost o umožnění používání znaku obce
 8. Diskuse, závěr

 Změna programu vyhrazena!

 Hasičský ples

Datum konání: 23. 3. 2019

 

Hasiči.pngSWAP

Datum konání: 23. 3. 2019

Máte ve skříni, v domácnosti věci, které nepotřebujete?Rádi byste si odnesli něco co naopak doma využijete nebo byste chtěli darovat oblečení či domácí potřeby? Pokud jste alespoň jednou odpověděli ANO, rádi Vás uvidíme na první burze v Hýskově. Neboli přines, odnes, daruj :) Další informace viz plakát níže. Začínáme v 10:00 hod. ve Spolkovém a informačním centru Hýskov.

SWAP.pngÚZAVÍRKA KOMUNIKACE ŠKOLNÍ

Oznámení o uzavírce místní komunikace Školní (příjezd k základní škole)

Obecní úřad Hýskov, jako místně příslušný silniční úřad, oznamuje následující dopravní opatření z důvodu stavby:

 „Oprava obvodového pláště na severní a východní straně kostela Narození Panny Marie, včetně zákristie v obci Hýskov - I. etapa“ bude uzavřena horní číst komunikace Školní.

 Zhotovitel:                                                               Karel Řehoř

Osoba odpovídající za zabezpečení akce:              Karel Řehoř

Termín zahájení stavby:                                          19. března 2019

Termín dokončení stavby :                                      25. května 2019

Rozsah uzavírky: úplná, objízdná trasa není stanovena

 BURZA KRÁLÍKŮ V HÝSKOVĚ

Datum konání: 23. 3. 2019

BURZA KRÁLÍKŮ V HÝSKOVĚ.jpg

 Časté nálezy psů po obci

Co s toulavým pejskem v obci?

Nahlásit nalezení na OÚ, tel: +420 311 635 179
Obec má povinnost se postarat o toulavého psa dle Občanského zákoníku. 
Nejdříve se snažíme kontaktovat majitele (pokud ho známe), aby byl pejsek co nejdříve doma. V případě, že majitele neznáme, či se nám nedaří sehnat:

Dle směrnice Rady obce Hýskov č. 1/2017 k zajištění odchytu, převzetí a umístění toulavých psů na území obce Hýskov, se řídíme následujícím postupem:

1 - pracovníci obce odchytnou a umístí psa do kotce u obecních garáží maximálně na 72 hodin
2 – vyhotoví přebírací protokol ,,záznam o převzetí psa“
3 – informaci o psovi zveřejní Obec na veřejných informačních kanálech
4 – pokud do 72 hodin od odchytu nebude zjištěn majitel, pes bude předán do psího útulku v Buštěhradu, s kterým má obec uzavřený smluvní vztah 
5 – v případě zjištění majitele s ním sepíše pracovník obce ,,protokol o navrácení psa“
6 – majitel je v tomto případě povinen uhradit obci Hýskov náklady za odchyt a umístění psa (dle ceníku)

Další pravomoc obec nemá, pokud se jedná o podezření přestupku, nejlepším řešením je kontaktovat přestupkovou komisi v Berouně, která má tuto záležitost v kompetenci.

Musíme brát ale v potaz i fakt, že pes může být agresivní a odchyt našimi pracovníky je nebezpečný. V tom případě je možnost kontaktovat odchytovou službu a náklady spojené s odchytem hradí majitel psa.

Dále připomínáme, že dle obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 je majitel povinen zajistit řádné označení psa známkou.

Žádáme majitele psů, aby si svého pejska dostatečně zabezpečili na svém pozemku. Jde o bezpečnost jak občanů, tak samotného zvířete.

Tým OÚHýskov 1. místo v krajském kole Zlatý erb

Obec Hýskov se umístila na 1. místě v krajském kole soutěže v kategorii o nejlepší webové stránky obce a postupuje do celorepublikového kola !

51371458_614619722284741_7301699142005293056_n.jpg Zlatý erb.pngHÝSKOVÁČEK

Místní zpravodaj dostane nový vzhled, bude zdarma pro všechny a bude vycházet kvartálně + mimořádné přílohy. 
Chtěli bychom Vás poprosit, zda byste nám vyplnili malou anketu, aby se k Vám první březnový výtisk dostal.

Takový anketní letáček dostane každý během pár dní do schránky. Případně bude v papírové podobě k dostání v obřadní místnosti OÚ (nyní poplatky).
Vyplněný pak můžete naskenovat nebo donést na OÚ. Děkujeme a těšíme se na Vaše přihlášky pro odběr !

 

Anketa PNG.pngMístní akční plán rozvoje vzdělávní ORP Beroun II. (MAP II)

TZ_zahajeni.docx

TZ_setkani.docxNovější 1