Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > K lokalitě Na Ptáku, Beroun - změna ÚP

K lokalitě Na Ptáku, Beroun - změna ÚPVážení občané,

rádi bychom Vás informovali ohledně projednávání č. 4 Územního plánu Města Berouna. Celou záležitost, včetně petice proti plánované výstavbě zejména v lokalitě Na Ptáku, bedlivě sledujeme, jelikož by se tato změna dotkla i naší obce. Více informací můžete dohledat zde: https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/jak-je-to-se-zmenou-uzemniho-planu-vlokalite-na-ptaku-6048cs.html

Investor svůj plánovaný záměr stáhl 24. 2. 2021, ale vedení Města Berouna oznámilo na svých FB stránkách dne 25. 2. 2021, že se pokusí s majitelkou ještě dohodnout. V současné době nevíme, jaká by byla/bude dohoda, ale v případě, že by změna směřovala k výstavbě tak, jak bylo původně předloženo, Obec Hýskov by podala téměř jistě negativní stanovisko k záměru převedení současného nezastavěného území na plochy bydlení individuální v lokalitě Na Ptáku, a to zejména z následujících důvodů:

 • Stávající platný ÚP Hýskov umožnil (a nadále umožňuje) masivní výstavbu. Namísto, aby návrh nového ÚP obce definoval nové rozvojové lokality, jsou plochy původně určené k zastavění značně redukovány. Byť se předmětná lokalita nachází v katastru města Beroun, mnohem blíže má k intravilánu Hýskova a jednalo by se tak spíše o bydlení u Hýskova, nežli v Berouně. Záměr jde tedy proti snaze zpomalení výstavby
  a zajištění pozvolnějšího rozvoje v Hýskově.
 • Zásobování vodou v obci Hýskov umožňují dvě vrtané studny nacházející se na břehu Berounky v těsné blízkosti předmětného území. Vzhledem ke skutečnosti, že by bylo nutné v území vybudovat veškerou infrastrukturu, zejména vodovod a most přes Berounku, obec Hýskov může být tímto zásahem na zdrojích pitné vody nevratným způsobem ohrožena.
 • Jedná se o odloučenou lokalitu, zcela odporující zásadám územního plánování, značně vzdálenou od zastávek veřejné hromadné dopravy,
  a tedy závislou na individuální automobilové dopravě, což by vedlo ke zvýšení intenzity provozu na silnici II/116, a to jak ve směru na Hýskov,
  tak zejména v ranní špičce ve směru na Beroun, resp. na Prahu. V této souvislosti je třeba zmínit nevhodné návrhové a stavebně technické parametry této silnice a časté nehody v lokalitě „u zdi“.
 • Dalším negativním dopadem z hlediska dopravy hodnotíme omezení provozu na cyklostezce „Po stopách českých králů“, která prochází přímo předmětným územím. I v případě realizace samostatné oddělené cyklostezky, zde vznikne křížení s motorovou dopravou, jejíž intenzita bude mnohem vyšší než v sousední rekreační zóně, z důvodu dojížďky do zaměstnání, do školských zařízení, zásilkovým službám apod.
 • V případě tzv. prolomení výstavby pro bydlení v této lokalitě bude v každé další změně územně plánovací dokumentace jednodušší než nyní změnit okolní plochy rovněž na bydlení tak, aby tato lokalita přestala být odloučenou. A to zejména např. přestavba staveb stávající rodinné rekreace na plochu bydlení ve směru na Beroun.

Celý záměr výstavby nevnímáme přínosně, naopak ho považujeme jako nevratné poškození krajiny kolem řeky Berounky, kterou je nutné chránit pro další generace.

Rozumíme argumentaci, že zastupitelé mají posuzovat záležitost s péčí řádného hospodáře, to považujeme za samozřejmost, ovšem za předpokladu objektivního posouzení celé problematiky.

Obec Hýskov je snad ve všech oblastech napojena na Město Beroun a obyvatelům Hýskova záleží na tom, aby Město Beroun bylo městem bohatým. Ovšem chceme to bohatství komplexní, ve všech ohledech, včetně okolní zdravé a zachovalé krajiny, ne-li na prvním místě.

                                                                                                      Za Obec Hýskov: Ing. Jan Rambousek, Mgr. Pavla Šimonová, Veronika Šmolcnopová