Skočit na obsah

fulltext

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality

Aktuality


 

 

Novější 1 3

Oblastní setkání s občany nad aktualizací Strategického rozvojového plánu obce Hýskov

 
Vážení občané,
rádi bychom Vás pozvali na oblastní setkání k aktualizaci Strategického rozvojového plánu obce Hýskov, které proběhnou v měsíci srpnu v následujících termínech a místech:
 
čtvrtek 5. 8. 2021 na fotbalovém hřišti Hýskov od 18:00 hod. do 20:00 hod.
čtvrtek 12. 8. 2021 na Náměstí 5. května od 18:00 hod. do 20:00 hod.
čtvrtek 19. 8. 2021 v prostoru u jezu řeky Berounky od 18:00 hod. do 20:00 hod.
čtvrtek 26. 8. 2021 v prostoru u křížku (odbočka k Naučnému parku, směrem na Chyňavu po ulici Kladenská – nad ulicí K Paloučku) od 18:00 hod. do 20:00 hod.
 
Dále připomínáme, že je ještě do konce července možnost vyplnit elektronický dotazník viz odkaz: Strategický rozvojový plán Obce Hýskov | obechyskov.cz
 
Děkujeme za spolupráci a budeme se těšit na setkání.
OÚ Hýskov


Informace o zahájení stavebních prací

OZNÁMENÍ Vážení občané, dovolujeme si Vás informovat o zahájení výstavby chodníku v ulici Kladenská a části ulice Zabranská (Náměstí 5. května). Předpokládaný termín zahájení stavebních prací 26. 7. 2021 Dbe (1).pngAktualizace Strategického rozvojového plánu obce

Datum konání: 1. 7. 2021 - 31. 7. 2021

Aktualizace Strategického rozvojového plánu obce Hýskov 2022 - 2027

Vážení občané,

rádi bychom Vás touto cestou oslovili ohledně aktualizace Strategického rozvojového plánu obce Hýskov.

Strategický rozvojový plán je jeden ze základních dokumentů obce, schvaluje ho zastupitelstvo a je zpravidla utvářen vlastními silami obce. Dokument má být v souladu s územním plánem, ale může jít do větších detailů, nebo řešit záměry, které územní plán nepokrývá. Může řešit investičně náročné projekty, stejně tak i dílčí jednoduché nápady, které mohou pomoci jednotlivým skupinám nebo celé obci.

Strategický plán by měl odrážet názory a přání obyvatel obce na menší nebo větší změny okolo nás. Již vloni jsme se snažili získat nějaké podněty od obyvatel nebo některých skupin. Veškeré nápady jsme shromáždili a některé z nich se objevily v nedávno zveřejněných projektech obce. V procesu bychom rádi pokračovali právě s Vaší pomocí.

Na odkazu níže naleznete dotazník veřejného mínění, který je však možné také vyplnit písemnou formou (roznos do schránek, popřípadě k vyzvednutí na OÚ).
Odkaz na dotazník online ZDE: VYPLNIT DOTAZNÍK


Na vyplnění máte čas celý červenec, ale pokud byste nestihli tento termín, můžete se s námi podělit o názory, nápady či podněty na jedné z několika plánovaných neformálních oblastních schůzkách, o kterých Vás budeme včas informovat.

V závěrečné fázi veškeré přijaté podněty vyhodnotí Komise pro rozvoj obce a předá doporučení na aktualizaci pro zářijové zastupitelstvo, kde bude Strategický rozvojový plán obce projednán.

Pokud máte pocit, že se Vás tento dokument netýká, možná postačí potlačit pojem ,,Strategický plán“ a zamyslet se třeba nad maličkostmi, které Vám znepříjemňují život. Možná to je rozbitý chodník, možná nesvítící lampa nebo propadlé víko od kanálu. I toto jsou podněty, které se mohou posléze využít i mimo oblast strategického plánování.

Dotazníky v písemné formě je možné odevzdat na OÚ (ve vestibulu bude připravena krabice s označením ,,DOTAZNÍKY STRATEGICKÉHO ROZVOJOVÉHO PLÁNU OBCE“ nebo zaslat scan na e-mailovou adresu: podatelna@obechyskov.cz . Dotazníky v online verzi můžete vyplnit během několika minut na odkazu viz web obce.
Všechny podněty jsou vítány a děkujeme předem za Vaši spolupráci.

OÚ HýskovOrdinační hodiny MUDr. Běhanové - červenec

Vážení občané,

rádi bychom Vám zprostředkovali informaci od paní MUDr. Běhanové.

V důsledku plánované dovolené  budou  změny  v ordinačních hodinách  jednotlivých ordinací  v termínu 7.-23.7.2021.

Bližší informace naleznete na našich webových  stránkách www.medipraxbr.cz

Přeji pěkné letní dny Vám všem.

Daniela Běhanová a kolektiv

 Hlavní komunikace v obci ve správa KSÚS - informace

Vážení spoluobčané,

 

ráda bych Vás informovala ohledně hlavních komunikací ve správě KSÚS v naší obci (Na Krétě, Berounská, Kladenská, Zabranská a Na Břasích). Se zástupci VAK Beroun a KSÚS jsme prošli ulici Kladenskou a částečně ulici Berounskou, kde jsou velké díry zejména u hrnků vodovodu. Lokality jsou označeny a dojde v následujících 14ti dnech k jejich opravě. V minulém týdnu proběhlo čištění zmíněných komunikací po zimním období a také proběhne obnova dělící čáry na návsi a výstražných trojúhelníků v okolí ulice Školní.

 

Dále přikládám citaci dopisu, který jsem obdržela na základě několika zaslaných podnětů od vedení KSÚS:

 

Vážená paní starostko,
K Vaší žádosti o realizaci opravy silnic v naší správě v průtahu obcí Hýskov Vám sděluji:
KSÚS Středočeského kraje zajistila projekční přípravu, která kompletně řeší celkovou opravu silnic v naší správě, akce „II-116,III-1164 a III-11645A-průtah obcí Hýskov“.
Projekční příprava, který byla koordinována s Vaší investiční přípravou (vybudování chodníků v obci) je dokončena. Oprava, vzhledem k nutnému rozsahu prací s ohledem na stavební stav řešených komunikací, generuje vysoké finanční náklady (referenční cena opravy je 61mil Kč s DPH).
Rádi bychom zahájili realizaci celkové opravy v co možná nejbližším termínu, nutné náklady na zajištění sjízdnosti komunikací ve Vaší obci, vzhledem k jejich aktuálnímu stavebnímu stavu, nám takto odčerpávají finanční prostředky, jež máme k dispozici na běžnou údržbu silniční sítě. Bohužel, pro letošní rok se nám celkovou opravu komunikací, jež je takto finančně náročná, nepodaří zajistit. Pokusíme se najít finanční prostředky, které by nám umožnily zahájit realizaci opravy dle připravené PD „II-116,III-1164 a III-11645A-průtah obcí Hýskov“ v příštím roce. Samozřejmě do doby realizace celkové opravy budeme v rámci běžné údržby silniční sítě průběžně odstraňovat vzniklé závady ve sjízdnosti na silnicích v naší správě v obci Hýskov, tj. silnice č. II/116, III/1164 a III/1164A a to v rámci dostupných technologií a přidělených finančních prostředků na běžnou údržbu silniční sítě.

 

Vzhledem k nutnosti vybudování bezpečného přechodu dětí ze stávající ZŠ do nové jídelny a tělocvičny jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele chodníků (od návsi, malé návsi, v ulici Kladenská). Rádi bychom dílo dokončili nejpozději do konce září letošního roku. Bližší informace podáme později.

 

V případě dalších dotazů či podnětů se na mě neváhejte obrátit na e-mailovou adresu: starosta@obechyskov.cz.

Přeji všem hezký víkend.

Veronika Šmolcnopová Zubní ordinace v Berouně

zubní ordinace.pdfOční ordinace v Berouně

oční ordinace.docxK lokalitě Na Ptáku, Beroun - změna ÚP

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali ohledně projednávání č. 4 Územního plánu Města Berouna. Celou záležitost, včetně petice proti plánované výstavbě zejména v lokalitě Na Ptáku, bedlivě sledujeme, jelikož by se tato změna dotkla i naší obce. Více informací můžete dohledat zde: https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/jak-je-to-se-zmenou-uzemniho-planu-vlokalite-na-ptaku-6048cs.html

Investor svůj plánovaný záměr stáhl 24. 2. 2021, ale vedení Města Berouna oznámilo na svých FB stránkách dne 25. 2. 2021, že se pokusí s majitelkou ještě dohodnout. V současné době nevíme, jaká by byla/bude dohoda, ale v případě, že by změna směřovala k výstavbě tak, jak bylo původně předloženo, Obec Hýskov by podala téměř jistě negativní stanovisko k záměru převedení současného nezastavěného území na plochy bydlení individuální v lokalitě Na Ptáku, a to zejména z následujících důvodů:

 • Stávající platný ÚP Hýskov umožnil (a nadále umožňuje) masivní výstavbu. Namísto, aby návrh nového ÚP obce definoval nové rozvojové lokality, jsou plochy původně určené k zastavění značně redukovány. Byť se předmětná lokalita nachází v katastru města Beroun, mnohem blíže má k intravilánu Hýskova a jednalo by se tak spíše o bydlení u Hýskova, nežli v Berouně. Záměr jde tedy proti snaze zpomalení výstavby
  a zajištění pozvolnějšího rozvoje v Hýskově.
 • Zásobování vodou v obci Hýskov umožňují dvě vrtané studny nacházející se na břehu Berounky v těsné blízkosti předmětného území. Vzhledem ke skutečnosti, že by bylo nutné v území vybudovat veškerou infrastrukturu, zejména vodovod a most přes Berounku, obec Hýskov může být tímto zásahem na zdrojích pitné vody nevratným způsobem ohrožena.
 • Jedná se o odloučenou lokalitu, zcela odporující zásadám územního plánování, značně vzdálenou od zastávek veřejné hromadné dopravy,
  a tedy závislou na individuální automobilové dopravě, což by vedlo ke zvýšení intenzity provozu na silnici II/116, a to jak ve směru na Hýskov,
  tak zejména v ranní špičce ve směru na Beroun, resp. na Prahu. V této souvislosti je třeba zmínit nevhodné návrhové a stavebně technické parametry této silnice a časté nehody v lokalitě „u zdi“.
 • Dalším negativním dopadem z hlediska dopravy hodnotíme omezení provozu na cyklostezce „Po stopách českých králů“, která prochází přímo předmětným územím. I v případě realizace samostatné oddělené cyklostezky, zde vznikne křížení s motorovou dopravou, jejíž intenzita bude mnohem vyšší než v sousední rekreační zóně, z důvodu dojížďky do zaměstnání, do školských zařízení, zásilkovým službám apod.
 • V případě tzv. prolomení výstavby pro bydlení v této lokalitě bude v každé další změně územně plánovací dokumentace jednodušší než nyní změnit okolní plochy rovněž na bydlení tak, aby tato lokalita přestala být odloučenou. A to zejména např. přestavba staveb stávající rodinné rekreace na plochu bydlení ve směru na Beroun.

Celý záměr výstavby nevnímáme přínosně, naopak ho považujeme jako nevratné poškození krajiny kolem řeky Berounky, kterou je nutné chránit pro další generace.

Rozumíme argumentaci, že zastupitelé mají posuzovat záležitost s péčí řádného hospodáře, to považujeme za samozřejmost, ovšem za předpokladu objektivního posouzení celé problematiky.

Obec Hýskov je snad ve všech oblastech napojena na Město Beroun a obyvatelům Hýskova záleží na tom, aby Město Beroun bylo městem bohatým. Ovšem chceme to bohatství komplexní, ve všech ohledech, včetně okolní zdravé a zachovalé krajiny, ne-li na prvním místě.

                                                                                                      Za Obec Hýskov: Ing. Jan Rambousek, Mgr. Pavla Šimonová, Veronika ŠmolcnopováInformace pro občany

Vážení občané,

rádi bychom Vás informovali ohledně proběhlé ankety na žluté popelnice, kterou jsme slíbili vyhodnotit koncem ledna.
Do myšlenky rozšíření dosavadního systému třídění plastů do pytlů, o žluté popelnice, nám vstoupila jedna zásadní komplikace a to nový zákon
o odpadech, který je platný od letošního roku. 

Aktuálně připravujeme ve spolupráci s Komisí pro životní prostředí analýzu a případnou přípravu pro úpravu systému třídění odpadu v obci komplexně, na základě právě nového zákona. Jakmile budeme mít k dispozici veškeré podklady, včas Vás s nimi seznámíme.

Prozatím tedy platí dosavadní systém třídění plastů do žlutých pytlů. Žluté pytle vydáváme v počtu 2 KS na osobu (max. 8 KS na domácnost) zdarma/rok. Svoz pytlů probíhá každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci.

Dále bychom Vás rádi informovali o možnosti úhrady veškerých poplatků – platební kartou v kanceláři poplatků v přízemí na OÚ Hýskov.

Vzhledem k současnému stavu si Vás dovolujeme požádat o platby převodem, či bezhotovostně a dodržování osobní návštěvy OÚ pouze v úřední dny (po a st 7:00 -17:30 hod).

V případě dalších neodkladných záležitostí je možná osobní schůzka po telefonické dohodě, v ostatních případech se Vám pokusíme vyjít vstříc online formou.

Předem děkujeme.

OÚ HýskovInformace o telefonním spojení starosty

Vážení občané,

telefonní číslo + 420 724 181 074, které bylo zařazeno mezi obecními kontakty pro funkci starosty, ohlašovnou požáru aj., není již od 29. 1. 2021 zařazené mezi kontakty obce. Telefonní číslo je od zmíněného data převedeno v soukromém vlastnictví paní Týlové. 

V této souvislosti bychom Vás rádi požádali, abyste případné telefonáty směřovali na podatelnu, popřípadě na místostarostku, než bude situace vyřešena.

podatelna: tel. 311 635 179, e-mail: podatelna@obechyskov.cz
místostarostka: tel. 724 181 075, e-mail: mistostarosta@obechyskov.cz

Předem děkujeme za pochopení a spolupráci.
Další informace podáme v nejbližší době.

OÚ HýskovNovější 1 3